نقشه سایت li تماس با آموزش li سایت اصلی  
login
 
جستجو امام على عليه ‏السلام :داناترين مردم ، كسى است كه آزمند دانش باشد / غرر الحكم : 3079
 
 
تاریخ اسلام

 

باسمه تعالي

 مصوبه 638 مورخ 24/7/1388

كليات و برنامه رشته تاريخ اسلام(سطح سه، ويژه خواهران)

 

ماده 1. عنوان:

عنوان رشته، سطح سه «تاريخ اسلام»(خواهران) است.

ماده 2. تعريف:

سطح سه «تاريخ اسلام»، پس از سطح دو(دوره عمومي) آغاز مي‌گردد. دانش‌پژوهان در اين دوره، ضمن شناخت وقايع دوران جاهليت، صدر اسلام، دوران ائمه(عليهم السلام) و سيره پيامبر اكرم(صلي الله عليه و آله) و امامان معصوم(عليهم السلام)، توان تحليل و بررسي، تدريس و پاسخ‌گويي به نيازهاي رايج در اين زمينه‌ها را كسب مي‌كنند و پس از احراز توان علمي، با ارائه پايان‌نامه، موفق به دريافت دانش‌نامه اين رشته مي‌شوند.

ماده 3. اهداف(شناختي، تربيتي-اخلاقي و مهارتي):

اهداف اين رشته، عبارت است از:

1. تعميق شناخت نسبت به مباني اعتقادي

2. تبيين علمي تاريخ و سيره پيامبر اكرم(صلي الله عليه و آله) و امامان معصوم(عليهم السلام)

3. بررسي و تحليل نقش مكتب اهل‌بيت(عليهم السلام) در تاريخ، فرهنگ و تمدن اسلامي

4. تربيت افراد توانمند در زمينه‌هاي آموزشي، پژوهشي و تبليغي در حوزه تاريخ اسلام

5. بررسي و نقد تاريخ خلافت و دولتهاي حاكم بر جهان اسلام و تطور آن

6. ايجاد توان پاسخ‌گويي به پرسشها و نيازهاي جامعه در مورد مسائل تاريخ اسلام

7. ايجاد توان بهره‌گيري از متون و منابع تاريخ اسلام، تحليل و نقد آن

8. آشنايي با تاريخ جنبشها، فرق و مذاهب اسلامي

9. شناخت تاريخ‌نگاري در اسلام

10. آشنايي با مسائل فلسفه تاريخ

11. تربيت طلاب مستعد جهت ورود به سطح چهار رشته تاريخ


ماده 4. سياستها:

سياستهاي اجراي اين رشته، عبارت است از:

1. تكيه بر آموزش مسائل اساسي و محورهاي مهم تاريخ اسلام، با توجه به مباني اعتقادي

2. تأكيد بر استفاده از منابع دست اول و مهم تاريخ اسلام

ماده 5. ضرورت:

ضرورت ايجاد اين رشته، عبارت است از:

1. تأكيد اسلام بر مطالعه تاريخ و سرگذشت پيشينيان

2. تأثير مباحث تاريخي بر فهم دقيق برخي از علوم اسلامي

3. كشف و تبيين علمي سيره پيامبر اكرم(ص) و امامان معصوم(ع) به عنوان بهترين الگوهاي كامل، با هدف انطباق فرهنگ جامعه بر آن

ماده 6. نظام آموزشي:

نظام آموزشي اين رشته، به صورت نيم‌سالي واحدي، حضوري و ناپيوسته است.

ماده 7. شرايط كلي پذيرش:

1. احراز صلاحيتهاي اخلاقي و عمومي، بر اساس آيين‌نامه‌هاي مصوب

2. دارا بودن مدرك علمي سطح دو

3. قبولي در آزمون ورودي و مصاحبه علمي

4. داوطلبان ورود به اين رشته، خواهران هستند.

ماده 8. عناوين و مشخصات كلي دروس:

عناوين و تعداد واحدهاي درسي، به شرح زير است:

رديف

عنوان

تعداد واحد

1

دروس عمومي

30

2

دروس تخصصي

72

تعداد كل واحدها

102

 


ماده 9. عناوين و مشخصات تفصيلي دروس:

1. دروس عمومي:

رديف

عناوين دروس

تعداد واحد

اهداف آموزشي

1

فقه 1، 2، 3 و 4

12

شناخت استدلالي مسائل مهم فقه و آشنايي با روشهاي استدلال فقهي

2

اصول فقه 1، 2، 3 و 4

8

شناخت مباحث مهم اصولي

3

تفسير قرآن 1 و 2

4

تفسير آيات مرتبط با حوادث صدر اسلام

4

عقايد خاص شيعه 1 و 2

4

تبيين استدلالي امامت و ولايت و مباحثي مانند انتظار، تقيه، بداء، رجعت، شفاعت و توسل

5

تجزيه و تركيب

2

تقويت توان تشخيص و به‌كارگيري قواعد صرف و نحو

جمع واحدها

30

 

 

2. دروس تخصصي:

رديف

نام درس

تعداد واحد

اهداف

1

كليات تاريخ جهان

2

شناخت كليات تاريخ جهان، اقوام، فرهنگها و تمدنها، با تأكيد بر تاريخ اروپا

2

جهان در آستانه بعثت

2

بررسي وضعيت ديني، فرهنگي و اجتماعي جهان(جزيرةالعرب، ايران، مصر، روم، هند) در آستانه بعثت

3

تاريخ رسول خدا(ص)[1]

2

بررسي و نقد گزارشهاي ‌مربوط به حوادث مهم تاريخ پيامبر اكرم(ص)

4

فلسفه تاريخ

2

شناخت مفهوم و ويژگي‌هاي حركت، عوامل تحولات تاريخي، مسير و هدف تاريخ

5

سنتهاي تاريخي در قرآن و روايات

2

شناخت اصول و قواعد حاكم بر تاريخ، از ديدگاه قرآن و روايات

6

مأخذشناسي تاريخ اسلام و تاريخ‌نگاري در اسلام

3

شناخت منابع تاريخ اسلام و تبيين جايگاه علم تاريخ و سير تحول آن نزد مسلمانان و تأثير قرآن و سنت بر اين علم، و بررسي مكاتب مهم تاريخ‌نگاري

7

تاريخ خلفاء

2

بررسي سقيفه، چگونگي حاكميت خلفاي سه‌گانه و عملكرد آنها

8

تاريخ اهل‌البيت(ع) 1

3

بررسي حوادث مهم زندگي حضرت زهراء(س) و اميرالمؤمنين(ع)، به ويژه دوران امامت و حكومت آن حضرت

9

تاريخ اهل‌البيت(ع) 2

2

بررسي حوادث مهم زندگي امام حسن، امام حسين و امام سجاد(عليهم السلام)

10

تاريخ اهل‌البيت(ع) 3

2

بررسي حوادث مهم زندگي امام باقر، امام صادق و امام كاظم(عليهم ‌السلام)

11

تاريخ اهل‌البيت(ع) 4

2

بررسي حوادث مهم زندگي امام رضا تا پايان زندگي امام حسن عسكري
(عليهم السلام)

12

تاريخ عصر غيبت

2

بررسي حوادث مهم دوران غيبت صغري

13

تاريخ تشيع

3

بررسي چگونگي پيدايش و سير تطور تشيع، فرق مهم تشيع و دولتهاي مهم شيعي از آغاز تا كنون

14

سيره رسول خدا و اهل‌البيت
(عليهم السلام) 1 و 2

3

تبيين موضوعي سيره پيامبر اكرم(ص) و معصومين(عليهم السلام) در ابعاد گوناگون


 

رديف

نام درس

تعداد واحد

اهداف

15

تاريخ امويان

2

بررسي ظهور و سقوط امويان و تبيين مواضع ائمه(عليهم السلام) در اين دوره

16

تاريخ عباسيان

2

بررسي ظهور و سقوط عباسيان و حكومتهاي مهم اين دوره و تبيين مواضع ائمه(عليهم السلام)

17

تاريخ عثماني

2

بررسي ظهور و سقوط حكومت عثماني و تقابل آنها با حكومت صفويه

18

اسلام در ايران

3

بررسي چگونگي ورود اسلام به ايران و تحولات مهم ايران از عصر ايل‌خانان تا انقلاب اسلامي

19

تاريخ انقلاب اسلامي 1 و 2

4

بررسي تحولات مهم ايران از مشروطيت تا كنون

20

اسلام در مصر و شام

1

بررسي چگونگي ورود اسلام به مصر و شام و شناخت دولتهاي اسلامي اين مناطق و حوادث مهم اين دوران

21

اسلام در مغرب و اندلس

1

بررسي چگونگي ورود اسلام به مغرب و اندلس و شناخت دولتهاي اسلامي اين مناطق و حوادث مهم اين دوران

22

اسلام در هند و آسياي ميانه

1

بررسي چگونگي ورود و گسترش اسلام و تشيع در اين منطقه و شناخت دولتهاي اسلامي و شيعي اين منطقه و حوادث مهم اين دوران

23

متون تخصصي(عربي)

2

ايجاد توان بهره‌گيري از متون تاريخي كهن به زبان عربي

24

وضع كنوني جهان اسلام

2

شناخت حوادث مهم و نقاط قوت و ضعف جهان اسلام در عصر حاضر، با توجه به استعمار جديد

25

جنبشهاي فكري و ديني معاصر

2

شناخت جنبشهاي اسلامي و شيعي در صد سال اخير و بررسي آثار آنها

26

جغرافياي تاريخي جهان اسلام

1

شناخت سير پيشرفت و گسترش جهان اسلام و تقسيمات سرزمينهاي اسلامي

27

كليات تاريخ تمدن اسلامي

2

بررسي تاريخ تمدن اسلامي و ابعاد آن

28

مستشرقان و تاريخ اسلام

2

شناخت ماهيت استشراق و مكاتب آن و نقد و بررسي مهم‌ترين شبهات خاورشناسان درباره تاريخ اسلام

29

همايش و كارورزي

1

كسب مهارتهاي لازم در انجام‌دادن پژوهشهاي تاريخي و ارائه نتايج آن

30

عربي معاصر

2

ايجاد توان بهره‌گيري از متون تاريخي به عربي جديد

31

روش تحقيق پيشرفته

2

آشنايي با روشهاي مختلف پژوهش تاريخي و كيفيت بهره‌برداري از منابع به صورت كارگاهي

32

زبان انگليسي 1 و 2

4

ايجاد توان بهره‌گيري از متون تاريخي به زبان انگليسي

33

پايان‌نامه

4

ارائه پژوهشي جامع در يكي از موضوعات تاريخ اسلام

جمع واحدها

72

 

1  . با توجه به اينكه دانش‌پژوهان در دوره عمومي، تاريخ رسول خدا(ص) را گذرانده‌اند، لذا در اينجا، نقد گزارشهاي آن دوران، منظور شده است.

دبير شوراي عالي حوزه‌هاي علميه

محمد يزدي

*************************************************************************************

 

 

 

جهان در آستانه بعثت

 

تعداد واحد : 2

نوع واحد : نظري

پيش‌نياز : ندارد

هدف : بررسي اوضاع مناطق مختلف جهان در آستانه بعثت با تأكيد بر جزيرة العرب جهت شناخت بهتر حوادث تاريخ صدر اسلام

 

سرفصل درس:

اول، ضرورت بحث، مفهوم و اقسام جهل، جاهليت و تاريخ آن، دوره جاهلي

دوم، مختصري از اوضاع امپراطوي روم شرقي:

الف) وضعيت ديني و مذهبي          ب) نظام طبقاتي

سوم، مختصري از اوضاع هند:

الف) وضعيت ديني و مذهبي          ب) وضعيت اجتماعي و طبقاتي

ايران در عصر ساسانيان (حكومت و سازمان جامعه، وضعيت ديني و مذهبي)

جزيرة العرب:

الف) مفاهيم (عرب، اعراب، حضري، بدوي، عاربه، مستعربه و...)

ب) موقعيت جغرافيايي شبه جزيره (جغرافياي طبيعي: (اصطلاحات و تقسيمات) جغرافياي انساني: (پراكندگي قبايل)

 

اوضاع سياسي:

دولت‏هاي جنوبي و شمالي، دخالت روميان، ايرانيان و حبشيان)

علل عدم تشكيل دولت در حجاز

                ويژگي حجاز:

 مناطق حجاز: مكه (تاريخچه، اوضاع سياسي، اجتماعي، اقتصادي و ديني و ...)، يثرب، طائف

 تقسيمات قريش با تكيه بر اجداد رسول خدا صلي‏الله‏عليه‏و‏آله

 

اوضاع اجتماعي

نظام قبيله‏اي             (تعريف قبيله، اركان، رياست، امتيازات، مراتب قبيله، روابط قبايل با ديگران، پيمان‏ها، جنگ‏ها و ...)

سنت‏هاي جاهلي         (حلف، جوار، مهمان‏نوازي، غارتگري، قمار، شراب‏خواري، وفاي به عهد و ...)

نظام خانواده             (انواع ازدواج، موقعيت زن و حقوق او، طلاق، تربيت فرزندان، فرزندكشي)

زن و نظام خانواده در عصر جاهلي(روم، ايران، هند، حجاز و...)

جايگاه و موقعيت:

زن در عرصه مسائل سياسي

زن در عرصه مسائل اجتماعي

زن در عرصه مسائل فرهنگي

زن در عرصه مسائل اقتصادي

 

اوضاع فرهنگي:

شعر و مراكز ادبي     (نقش شعر در عصر جاهلي، موقعيت شاعر، انواع شعر، مجالس و مراكز ادبي «مسجدالحرام، بازارها»)

علوم                         (انساب، ايام العرب، انواء، نجوم، طب، ريافه، عيافه، قيافه، كهانت، حكمت و ...)

تمدن                       (خط، زبان، بناها و ...)

هنر                          (آثار هنري، مجسمه‏سازي، نقاشي، معماري و ...)

 


اوضاع اقتصادي

منابع مهم درآمد:

بازرگاني                    (بازارها، قبايل، تجارت به سرزمين‏هاي همسايه، كاروان‏هاي تجاري، بازرگانان بزرگ)

كشاورزي                   (مناطق حاصل‌خيز، محصولات و ...)

دامداري

صنايع

مشاغل ديگر               (حرفه‏ها و شغل‏ها: آهنگري، نجاري، معماري، خياطي، پيكرتراشي و ...)

 

اوضاع اعتقادي

اديان آسماني             (مسيحيت، يهود، مجوس، صائبه، حنفاء)

باورها                        (بت پرستي «انواع بت»، پرستش اجرام آسماني، ملايك، جن، و ...)

جاهليت، نشانه‏ها و معيارها از نظر قرآن و نهج البلاغه

نگاه كلي به جغرافياي ديني جهان در آستانه بعثت با تأكيد بر قرآن و نهج البلاغه.

 

منابع:


 

1.تواريخ عمومي + مقدمه كتاب‏هاي سيره نبوي + احكام الاسرة في الجاهلية و الاسلام (ابراهيم فوزي)

2.اخبار مكه (ازرقي)

3.الاحناف (عماد صباغ)

4.الاصنام (ابن كلبي)

5.الاغاني (ابوالفرج اصفهاني)

6.الجاهلية (يحيي حبوري)

7.الشرك الجاهلي (يحيي شامي)

8.العقد الفريد (ابن عبد ربه)

9.المرأة العربيه في جاهليتها و اسلامها (عبداللّه‏ عفيفي)

10.المسائل التي خالف فيها رسول اللّه‏ (ص) اهل الجاهلية (محمد بن عبدالواهاب)

11.المحبر، (ابن حبيب بغدادي)

12.المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام (جواد علي)

13.المنمق (ابن حبيب بغداي)

14.ايام العرب في الجاهلية (محمدابوالفضل ابراهيم و ديگران)

15.تاريخ الترسل النثري عند العرب في الجاهلية (محمدالمقداد)

16.تاريخ الجاهلية (عمر فروخ)

17.تاريخ العرب (عبدالعزيز سالم)

18.تاريخ المدينة المنوره (ابن شبه)

19.تاريخ عربستان (حسن تقي زاده)

20.تاريخ عرب (فيليپ حتي)

21.جمهرة انساب العرب (ابن حزم)

22.جهان و عربستان پيش از اسلام (مؤسسه در راه حق)

23.حكم الجاهلية (احمد محمد شاكر)

24.راه‏هاي نفوذ فارسي در فرهنگ و زبان عرب جاهلي (آذرنوش)

25.صفة جزيرة العرب (حسن بن احمد بن يعقوب)

26.صفة جزيرة العرب (همداني)

27.في الفكر الديني الجاهلي (محمد ابراهيم القيومي)

28.مدينة يثرب قبل الاسلام (ياسين غضبان)

29.معجم الاوثان و الاصنام عند العرب (موفق فوزي الجبر)

30.معجم البلدان (حموي)

31.معجم قبائل العرب (كحاله)

32.نسب معد (ابن كلبي)

33.نهاية الارب في معرفة قبايل العرب (قلقشندي)

34.نهاية الارب في فنون الادب (نويري)

35.وضع ملت و دولت و دربار در دوره شاهنشاهي ساسانيان (آرتور امانوئل كريستين)

36.موسوعة التاريخ الاسلامي (محمد هادي يوسفي غروي)

37.اسلام و ايران مذهب و مليت ايراني (افتخاري)

38.مروج الذهب (مسعودي)

39.جامعه‏شناسي ديني جاهليت قبل از اسلام (يوسف قضايي)

40.تاريخ اليعقوبي، اطلس جغرافياي تاريخ اسلام (صادق آئينه)

41.حضارة العرب من عصر الجاهليه (حسين الجاح حسن)

42.علل عظمت و انحطاط روميان، (منتسكيو، ترجمه مهتدي)


 

 

تاريخ رسول خدا صلي‏الله‏عليه‏و‏آله

 

تعداد واحد : 2

نوع واحد : نظري

پيش‌نياز : جهان درآستانه بعثت

هدف : بررسي انتقادي گزارش‏هاي مربوط به حوادث مهم تاريخ رسول خدا صلي‏الله‏عليه‏و‏آله

 

سرفصل درس:

مقدمه: ضرورت بررسي انتقادي گزارش‏هاي تاريخي مربوط به رسول خدا صلي‏الله‏عليه‏و‏آلهبامحوریت قرآن

 

بررسي انتقادی گزارش‏هاي مربوط به تولد تا بعثت

حوادث مقارن ولادت رسول خدا صلي‏الله‏عليه‏و‏آله

دوران شيرخوارگي

شق صدر

سفر به شام

جنگ‏هاي فجار

تجارت و شباني

 

دين رسول خدا صلي‏الله‏عليه‏و‏آله پيش از بعثت

امي بودن پيامبر

 

بررسي انتقادي گزارش‏هاي مربوط به بعثت تا هجرت باالهام از آیات مرتبط

روايات آغاز بعثت

دوره‏هاي دعوت و بن بست دعوت در مكه

هجرت به حبشه، داستان غرانيق، شعب ابوطالب، ايمان جناب ابوطالب، نقش وجایگاه حضرت خدیجه (ص)توطئه ترور پيامبر خدا صلي‏الله‏عليه‏و‏آله و ضرورت هجرت

 

از هجرت تا رحلت(یاشهادت)

يثرب در آستانه هجرت به لحاظ ديني، قبيله‏اي و فرهنگي

تأسيس امت و حكومت (هم پيماني ديني، اتحاد سياسي و هم‏زيستي مسالمت‏آميز با اهل كتاب)

يهود (پيمان بني‏قينقاع، بني‏نضير، بني‏قريظه)

جريان نفاق و منافقان

شروع درگيري‏ها و انگيزه جنگ‏ها

گسترش اسلام در شبه جزيره و بررسي علل آن

اعلام جهاني رسالت و نامه به سران كشورها

رحلت پيامبر و مسائل مقارن آن

 

منابع:


 

1.السيرة النبويه (ابن هشام)

2.الصحيح من سيرة... (مرتضي عاملي)

3.الطبقات الكبري ج 1 (ابن سعد)

4.المغازي (واقدي)

5.الوثائق السياسيه (حميدالله)

6.امتاع الاسماع (مقريزي)

7.انساب الاشراف ج 1 (بلاذري)

8.تاريخ اسلام (پيشوايي)

9.تاريخ طبري ج 2 (طبري)

10.زندگاني رسول خدا صلي‏الله‏عليه‏و‏آله (جعفريان)

11.سبل الهدي (شامي)

12.سيرة المصطفي صلي‏الله‏عليه‏و‏آله (معروف حسني)

13.مكاتيب الرسول (احمدي ميانجي)

14.موسوعة التاريخ الاسلامي (يوسفي غروي)

15.البداية و النهاية (ابن كثير)

16.الكامل في التاريخ (ابن الاثير)


 

 

 

فلسفه تاريخ

 

تعداد واحد : 2

نوع واحد : نظري

پيش‌نياز : ندارد

هدف : شناخت قوانين و سنن حاكم بر تاريخ، نظريه‏ها و مكاتب معروف در فلسفه تاريخ، حركت تاريخ، مسير و هدف تاريخ

 

سرفصل درس:

كليات     تعاريف و تقسيمات تاريخ، فلسفه تاريخ و فرق آن با تاريخ، رابطه تاريخ و فلسفه تاريخ

 

تقسيمات فلسفه تاريخ:

فلسفه علم تاريخ:

 (علميت و فايده تاريخ و جايگاه آن در طبقه بندي علوم

 تاريخ و علوم ديگر

 واقعيت و حقيقت در تاريخ

 عينيت تاريخي

 تبيين تاريخي و انواع آن

 آزمون پذيري در تاريخ)

فلسفه نظري تاريخ:

 چيستي تاريخ

 چگونگي تاريخ (قانون‌مندي تاريخ، مسير حركت تاريخ، غايت و هدف تاريخ)

 چرايي تاريخ (محرك تاريخ)

 مكاتب و نظريه‏ها در فلسفه تاريخ (با تكيه بر ديدگاه‏ها و انديشمندان مسلمان)

 فلسفه تاريخ از ديدگاه قرآن و نهج‏البلاغه

 

فيلسوفان بزرگ تاريخ:          ابن خلدون، مطهري، محمدتقي جعفري، مصباح يزدي

 

منابع


 

1.تاريخ چيست (اي اچ‏كار)

2.تاريخ در ترازو (زرين‏كوب)

3.جامعه و تاريخ (شهيد مطهري)

4.عقل در تاريخ (هگل)

5.فلسفه تاريخ از ديدگاه ابن خلدون (محسن مهدي)

6.فلسفه تاريخ (امري نف، ترجمه فريار)

7.فلسفه تاريخ (جميل موسي النجار)

8.فلسفه تاريخ (نوذري)

9.مقدمه‏اي بر فلسفه تاريخ (والش)

10.مقدمه بر روش تحقيق در تاريخ (كلارك)

11.مورخ و تاريخ (توين‏بي، ترجمه سهيل آذري)

12.فلسفه تاريخ (مطهري)

13.جامعه و تاريخ از ديدگاه قرآن (مصباح يزدي)

14.تفسير تاريخ (عبدالحميد صديقي)


 

 

 

 

سنت‏هاي تاريخي در قرآن و روايات

 

تعداد واحد : 2

نوع واحد : نظري

پيش‌نياز : ندارد

هدف : بررسي سنت‏ها و اصول و قواعد الهي حاكم بر تاريخ، قانونمندي حركت جوامع و تاريخ و مصاديق آن از نظر قرآن و روايات

 

سرفصل درس:

كليات

1. مفاهيم: سنت، اصول، سنت تاريخي، قانونمندي حركت

2. ضرورت و اهميت

 

بينش تاريخي قرآن و روايات اسلامي

 

قانونمندي تاريخ و حركت جوامع از نظر قرآن و روايات

 

اقسام سنن حاكم بر جوامع و ملت‏ها: سنت‏هاي مطلق، سنت‏هاي مشروط، سنت‏هاي عام و عمومي، سنت‏هاي خاص و فردي

 

سنت‏هاي قرآن درباره امت‏هاي پيشين (قوم نوح، عاد، ثمود، ابراهيم، مدين، موسي، عيسي و محمد صلي‏الله‏عليه‏و‏آله)

 

آينده جهان از منظر سنت‏هاي الهي

 

منابع

1.التفسير الاسلامي للتاريخ، (عماد الدين خليل)

2.طلوع و غروب تمدن‏ها، بي‏آزار شيرازي

3.سنت‏هاي اجتماعي و فلسفه تاريخ در قرآن، محمدباقر صدر، ترجمه حسين منوچهري

4.جامعه و تاريخ از منظر قرآن، مرتضي مطهري

5.جامعه و تاريخ از ديدگاه قرآن، محمد تقي مصباح يزدي

6.فلسفه تاريخ، مرتضي مطهري

7.بينش تاريخي قرآن، يعقوب جعفري

8.قيام و انقلاب مهدي از ديدگاه فلسفه تاريخ، مرتضي مطهري

9.بينش تاريخي نهج‏البلاغه، يعقوب جعفري

10.جامعه و تاريخ، مرتضي مطهري

11.مقدمه ابن خلدون

 

 

مأخذشناسي تاريخ اسلام و تاريخ‏نگاري در اسلام

 

تعداد واحد : 3

نوع واحد : نظري

پيش‌نياز : ندارد

هدف : شناخت منابع تاريخ اسلام و تبيين جايگاه علم تاريخ و سير تحول آن نزد مسلمانان و تأثير قرآن و سنت بر اين علم، و بررسي مكاتب مهم تاريخ‏نگاري

 

سرفصل درس:

كليات

1. مفاهيم: مأخذ، منبع، تاريخ‏نگاري و...

2. ضرورت و اهميت

3. پيشينه، اهداف و...

منظور از منبع و ماخذ، منبع‏شناسي: منابع مكتوب؛ (شامل سيره‏نويسي، تبار نويسي، تك نگاري، تراجم نگاري، تاريخ نويسي محلي، جغرافيانگاري، تاريخ نگاري عمومي، سال‏شمار و موضوعي)؛ منابع غير مكتوب؛ (مانند كتيبه‏ها،سكه‏ها، بناها) منابع جديد؛ (مانند دائره المعارف‏ها)

مفهوم تاريخ‏نگاري، پيشينه، انگيزه‏ها و اهداف آن

 

تاريخ‏نگاري در اسلام

 نظريه‏هاي نوين در تاريخ نگاري اسلامي

 تاريخ نگاري مطلوب از نظر قرآن و سنت اسلامي

 

روش‏هاي تاريخ‏نگاري          (روايي، تاريخي، تحليلي، سال‏شمار، موضوعي)

 

مكاتب تاريخ‏نگاري                               مكتب مدينه، مكتب عراق، مكتب مصر و شام، مكتب ايران

 

شيعه و تاريخ‏نگاري                                (تاريخ عمومي، تك‏نگاري، مقتل‏نگاري، مناقب‏نگاري و شرح‏حال‏نگاري)

 

منابع


 

1.الاعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ (سخاوي)

2.المختصر في علم التاريخ (كافيجي)

3.الشماريخ في علم التاريخ (سيوطي)

4.تاريخ و تاريخ‌نگاري در اسلام (روزنتال)

5.تاريخ‏نگاري در گستره تمدن اسلامي (آيينه‏وند)

6.معرفي و نقد منابع تاريخ عاشورا (حسيني)

7.منابع تاريخ اسلام (جعفريان)

8.منابع تاريخ ايران در دوران اسلامي (ورهرام)

9.ميراث مكتوب شيعه (مدرسي)

10.نقد و بررسي منابع سيره نبوي (انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه)

11.تاريخ نگاري در اسلام (مجموعه مقالات، ترجمه آژنگ)

12.كشف الظنون عن اسامي الكتب و الفنون (حاجي خليفه)

13.تاسيس الشيعه لعلوم الاسلام (سيد حسن صدر)

 14-الصحیح من سیره النبی الاعظم علامه جعفر مرتضی جلد اول

 

تاريخ خلفاء

 

تعداد واحد : 2

نوع واحد : نظري

پيش‌نياز : تاريخ رسول خدا (ص)

هدف : بررسي سقيفه، چگونگي حاكميت خلفاي سه‏گانه و عملكرد آنان

 

سرفصل درس:

كليات

 مفاهيم: (امامت، امام، خلافت، خليفه)

 

دوران خلافت ابوبكر

 زندگي‌نامه اجمالي، اسلام آوردن و همراهي با پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله

 تصدي خلافت (سقيفه: زمينه‏ها، علل و چگونگي)

 جنگ‏هاي ردّه و واقعيت از دين برگشتگان

 اقدامات

 كارگزاران

 فتوحات

 اميرالمؤمنين عليه‏السلام و ابوبكر

 حضرت زهرا عليهاالسلام و مسأله رهبري

 

دوران خلافت عمر بن خطاب

 زندگي‌نامه اجمالي، اسلام آوردن و همراهي با پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله

 تصدي خلافت

 اقدامات

 كارگزاران

 وضعيت سياسي، اداري

 وضعيت اقتصادي

 وضعيت نظامي، انگيزه‏ها و اسباب فتوحات و پيامدهاي آن

 وضعيت فرهنگي (علل منع تدوين حديث و ...)

 يهود و دستگاه خلافت

 اميرالمؤمنين علي عليه‏السلام و عمر

 

دوران خلافت عثمان

 زندگي‌نامه اجمالي، اسلام آوردن و همراهي با پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله

 تصدي خلافت (شوراي شش نفره عمر)

 اقدامات

 وضعيت سياسي ـ اداري

 وضعيت اقتصادي

 وضعيت نظامي (فتوحات)

 وضعيت فرهنگي

 اميرالمؤمنين علي عليه‏السلام و عثمان

 علل و اسباب قتل عثمان

 

منابع


 

1.      تمام الوفاء في سيرة الخلفاء (خضري‏بك)

2.      اسرار آل محمد (كتاب سليم) (سليم بن قيس)

3.      اسرار السقيفه (محمد رضا مظفر)

4.      الاحتجاج (طبرسي)

5.      الاخبار المؤفقيات (زبير بن بكار)

6.      الامامة و السياسه (ابن قتيبه)

7.      الانباء في تاريخ الخلفاء (ابن عمراني)

8.      الرده (واقدي)

9.      السقيفه (مظفر)

10. السيرة النبويه و اخبار الخلفاء (ابوحاتم بستي تميمي)

11. الفتوح (ابن اعثم)

12. النص و الاجتهاد (شرف‏الدين)

13. النقض (قزويني)

14. انساب الاشراف (بلاذري)

15. تاريخ الخلفاء (جعفريان)

16. تاريخ الخلفاء (سيوطي)

17. تاريخ الخلفاء (يزيدمحمد)

18. تاريخ فخري (فصل دوم) (ابن طقطقي)

19. تتمة المنتهي (محدث قمي)

20. تجارب الامم (مسكويه)

21. تجارب السلف (هندوشاه نخجواني)

22. جانشيني حضرت محمد صلي‏الله‏عليه‏و‏آله (ويلفر مادلونگ)

23. سقيفه و فدك (جوهري)

24. شرح نهج‏البلاغه (ابن ابي الحديد)

25. فتوح البلدان (بلاذري)

26. مآثر الانافه في معالم الخلافه (قلقشندي)

27. معالم المدرستين (سيد مرتضي عسگري)

28. تاريخ اليعقوبي، الكامل في التاريخ (ابن الاثير)

29. مروج الذهب (مسعودي)

30.المغازي (واقدي)

31.الغدیر (علامه امینی)


 

 

 

تاريخ اهل البيت عليهم‏السلام 1

 

تعداد واحد : 3

نوع واحد : نظري

پيش‌نياز : تاريخ  رسول (ص)وخلفاء

هدف : بررسي  انتقادی حوادث مهم زندگي حضرت زهرا عليهاالسلام و اميرالمؤمنين عليه‏السلام به ويژه دوران امامت و حكومت آن حضرت باتکیه براصول مسلم وقطعی ازقبیل عصمت؛طهارت کامل ووو

 

سرفصل درس:

كليات

ضرورت امامت

ويژگي‏هاي امام ازمنظرقرآن وروایات

جايگاه امام

وظايف متقابل امام و امت

شمار امامان

فاطمه زهرا عليهاالسلام تولد، هجرت و شهادت

 

ماجراي سقيفه

 امام علي عليه‏السلام در دوران پيامبر خدا صلي‏الله‏عليه‏و‏آله

 امام علي عليه‏السلام در دوران سه خليفه

 قتل عثمان و مشكلات فراسوي حكومت علوي

علل سکوت بامحوریت آیاتی که حضرت به آن استناد می نمایند

 امام علي و پذيرش حكومت

 انتقال مركز خلافت

 اصلاحات

 وضعيت سياسي ـ اداري

 وضعيت اقتصادي

 وضعيت نظامي (فتوحات)

 وضعيت فرهنگي

 گرايش‏هاي فكري مخالفان اميرالمؤمنين عليه‏السلام

 جنگ‏ها (زمينه‏ها، چگونگي و پيآمدها)

 غارات

 كارگزاران امام علي عليه‏السلام و معيار انتخاب آنان

 شهادت اميرالمؤمنين عليه‏السلام

 

منابع:


 

1.      الارشاد (شيخ مفيد)

2.      اعلام الوري (طبرسي)

3.      حيات سياسي فكري امامان شيعه (جعفريان)

4.      سيره معصومان عليهم‏السلام (محسن امين)

5.      سيرة الائمة الاثني عشر (معروف حسني)

6.      فصول المهمه (ابن صباغ)

7.      كشف الغمه (اربلي)

8.      مناقب آل ابي طالب (ابن شهر آشوب)

9.      ينابيع الموده (قندوزي)

10. الغارات (ثقفي)

11. الغدیر(علامه امینی)

12. جمل (شيخ مفيد)

13. خصائص اميرالمؤمنين (نسايي)

14. مسند فاطمه(ص)(عطاردی

15. مأساة الزهراء (جعفر مرتضي)

16. موسوعة الامام علي بن ابي طالب عليه‏السلام(ري‏شهري)

17. وقعة صفين (منقري)

18. الموسوعه الکبری فاطمه الزهرا(ص)

19. اثبات الوصية (مسعودي)

20. شرح نهج‏البلاغه (ابن ابي الحديد)

21. الاختصاص (شيخ مفيد)

22. اسرار آل محمد (كتاب سليم) (سليم بن قيس)

23. اسرار آل محمد (كتاب سليم) (سليم بن قيس)

24. شيعه در اسلام (طباطبايي)

25. مسندعلی بن ابی طالب(عطاردی)

26. حيات فكري و سياسي امامان شيعه (جعفريان)


 

 

 

تاريخ اهل البيت عليهم‏السلام 2

 

تعداد واحد : 2

نوع واحد : نظري

پيش‌نياز : تاريخ اهل بيت عليهم‏السلام 1

هدف : بررسي انتقادی حوادث مهم زندگي امام حسن عليه‏السلام، امام حسين عليه‏السلام و امام سجاد عليه‏السلام

 

سرفصل درس:

كليات

مروري بر اوضاع سياسي  وفرهنگی اين دوره

 مروري بر اوضاع عمومي شيعه در اين دوره

 

امامت امام حسن مجتبي عليه‏السلام:

 تصدي خلافت (بيعت مردم)

 عوامل و پيامدهاي صلح امام حسن عليه‏السلام

 شايعه‏پراكني برضد امام حسن مجتبي عليه‏السلام

 شهادت امام حسن مجتبي عليه‏السلام

 

امامت امام حسين عليه‏السلام:

 امام حسين عليه‏السلام و مسائل سياسي اجتماعي: امام عليه‏السلام و معاويه

 امام حسين عليه‏السلام مسائل فكري، فرهنگي و اجتماعي

 پيامدهاي قيام كربلا با تكيه بر قيام‏هاي شيعي

 عوامل و زمينه‏هاي وقوع حادثه كربلا

 

امامت امام سجاد عليه‏السلام:

 مواضع سياسي و اجتماعي امام سجاد عليه‏السلام

 امام سجاد عليه‏السلام و واقعه عاشورا

 امام سجاد عليه‏السلام و قيام‏هاي اين دوره: حره، توابين، مختار، ابن زبير، خوارج، حكومت

 امام سجاد عليه‏السلام و مسائل فكري فرهنگي:

 تشيع و تفكر امامت

 امام و جريان‏هاي فكري (فرقه‏ها)

 ترويج فقه نبوي (شيخ فقهاي سبعه، احياگر اسلام)

 نقش تربيتي و فرهنگي دعاهاي امام عليه‏السلام

 امام عليه‏السلام و نزديكان (همسران، فرزندان، بستگان، غلامان و كنيزان)

 

منابع:


 

1.الارشاد (شيخ مفيد)

2.اعلام الوري (طبرسي)

3.تذكرة الخواص (سبط بن جوزي)

4.حيات سياسي فكري امامان شيعه (جعفريان)

5.سيره پيشوايان (پيشوايي)

6.سيره معصومان عليهم‏السلام (محسن امين)

7.سيرة الائمة الاثني عشر (معروف حسني)

8.فصول المهمه (ابن صباغ)

9.كشف الغمه (اربلي)

10.مناقب آل ابي طالب (ابن شهرآشوب)

11.ينابيع الموده (قندوزي)

12.الامام الحسن عليه‏السلام من تاريخ مدينة دمشق (كوشش محمودي)

13.زندگاني امام حسن عليه‏السلام (شريف قرشي)

14.صلح امام حسن عليه‏السلام (آل‏ياسين ترجمه سيد علي خامنه‏اي)

15.جهاد الامام السجاد (جلالي حسيني)

16.زندگاني امام زين العابدين عليه‏السلام (محسن امين)

17.زندگاني امام سجاد عليه‏السلام (شريف قرشي)

18.زندگاني علي بن الحسين عليه‏السلام (شهيدي)

19.اصل الشيعه و اصولها (صدر)

20.مقاتل الطالبين (اصفهاني)

21.تشيع در مسير تاريخ (حسين جعفري)


 

 

 

 

 

تاريخ اهل البيت عليهم‏السلام 3

 

تعداد واحد : 2

نوع واحد : نظري

پيش‌نياز : تاريخ اهل البيت عليهم‏السلام

هدف : بررسي انتقادی حوادث مهم زندگي امام باقر عليه‏السلام، امام صادق عليه‏السلام و امام كاظم عليه‏السلام

 

سرفصل درس:

كليات

اوضاع سياسي ؛فرهنگی و اجتماعي اين دوره

 وضعيت شيعه در اين دوره

امام باقر عليه‏السلام:

 امام عليه‏السلام و مسائل سياسي و اجتماعي اين دوره

 امام باقر عليه‏السلام و حكومت امويان

 امام عليه‏السلام و مسائل فكري و فرهنگي:

مروري بر وضعيت فكري فرهنگي اين عصر

هويت بخشي به فقه و كلام شيعه

امام و جريان‏هاي فكري (زيديه و خوارج)

جايگاه علمي امام عليه‏السلام در ميان فقهاي معاصر عامه

ابعاد و نتايج حركت علمي امام باقر عليه‏السلام

امام عليه‏السلام ونزديكان (همسران، فرزندان، بستگان، غلامان و كنيزان)

امام صادق عليه‏السلام:

امام عليه‏السلام و مسائل سياسي و اجتماعي:

امام عليه‏السلام و حكومت (امويان، عباسيان)

امام عليه‏السلام و قيام‏ها (زيديه، نفس زكيه)

امام عليه‏السلام و مسائل فكري و فرهنگي:

امام عليه‏السلام و علوم (فقه، حديث، كلام، تفسير، طب،نجوم، شيمي‏و...)

امام عليه‏السلام و جريان‏هاي فكري:

كلامي:

الف. مسلمانان (زيديه، غاليان، اهل حديث، معتزله)

ب. غير مسلمانان (زنادقه، دهريان)

فقهي (اهل حديث، اهل رأي)

جايگاه علمي امام عليه‏السلام در ميان فقهاي معاصر عامه

امام عليه‏السلام و تأسيس مذهب جعفري و پيامدهاي آن

امام عليه‏السلام و نزديكان (همسران، فرزندان، بستگان، غلامان و كنيزان)

امامت امام كاظم عليه‏السلام:

 امام عليه‏السلام و مسائل سياسي اجتماعي:

امام عليه‏السلام و حكومت

امام عليه‏السلام و قيام‏ها

 امام عليه‏السلام و مسائل فكري فرهنگي:

امام عليه‏السلام و فرقه‏هاي شيعي

 امام عليه‏السلام و تشكيلات وكالت

 امام عليه‏السلام و نزديكان

 

منابع:


 

1.ارشاد (شيخ مفيد)

2.اعلام الوري (طبرسي)

3.تذكرة الخواص (سبط بن جوزي)

4.حيات سياسي فكري امامان شيعه (جعفريان)

5.سيره پيشوايان (پيشوايي)

6.سيره معصومان عليهم‏السلام (محسن امين)

7.سيرة الائمة الاثني عشر (معروف حسني)

8.فصول المهمه (ابن صباغ)

9.كشف الغمه (اربلي)

10.مناقب آل ابي طالب (ابن شهر آشوب)

11.ينابيع الموده (قندوزي)

12.الامام الصادق عليه‏السلام (محمد حسين مظفر)

13.زندگاني امام صادق عليه‏السلام (شهيدي)

14.تحليلي از زندگاني امام كاظم عليه‏السلام (شريف قرشي)

15.تاريخ الشيعه (مظفر)

16.كمال الدين و تمام النعمة (شيخ صدوق)

17.مقاتل الطالبين (اصفهاني)

18.سازمان وكالت و نقش آن در عصر ائمه عليه‏السلام (جباري)

19.الامامة و التبصرة من الحيرة (ابن بابويه)

20.التشيع نشأته و معالمه (هاشم موسوي)

21.مدينة معاجز الائمه الاثني عشر (حر عاملي)

22.كتاب النقض (قزويني)


 

 

 

تاريخ اهل البيت عليهم‏السلام 4

 

تعداد واحد : 2

نوع واحد : نظري

پيش‌نياز : تاريخ اهل البيت عليهم‏السلام 3

هدف : بررسي  انتقادی حوادث مهم زندگي امام رضا عليه‏السلام تا پايان زندگي امام حسن عسگري عليه‏السلام

 

سرفصل درس:

كليات:

اوضاع سياسي ؛فرهنگی و اجتماعي اين دوره

وضعيت شيعه در اين دوره

 

امامت امام رضا عليه‏السلام:

امام عليه‏السلام و مسائل سياسي اجتماعي:

امام عليه‏السلام و حكومت (هارون، مأمون، ولايتعهدي)

امام عليه‏السلام و قيام‏ها

 امام عليه‏السلام و مسائل فكري فرهنگي:

ترويج فرهنگ تشيع

امام عليه‏السلام و مناظره با پيروان اديان

امام عليه‏السلام و فرقه‏هاي شيعي (واقفيه، زيديه، غاليان)

امام عليه‏السلام و فقها و متكلمان عامه

امام عليه‏السلام و نزديكان

 

امامت امام جواد عليه‏السلام:

 امام عليه‏السلام و مسائل سياسي اجتماعي:

امام عليه‏السلام و حكومت

امام عليه‏السلام و قيام‏ها

 امام عليه‏السلام و مسائل فكري فرهنگي:

امام عليه‏السلام و شيعيان (كودكي امام عليه‏السلام، اداره شيعه، غاليان، وكالت)

امام عليه‏السلام و مناظرات فقهي، كلامي

جايگاه علمي امام عليه‏السلام در ميان فقهاي شيعه

امام عليه‏السلام و نزديكان

 

امامت امام هادي عليه‏السلام:

امام عليه‏السلام و مسائل سياسي اجتماعي:

امام عليه‏السلام و حكومت (انتقال به سامراء، مراقبت شديد)

امام عليه‏السلام و قيام‏ها

امام عليه‏السلام و مسائل مسائل فكري فرهنگي:

جايگاه علمي امام عليه‏السلام در ميان فقهاي عامه

امام عليه‏السلام و جريان‏هاي فكري

امام عليه‏السلام و سرپرستي شيعه (نهاد وكالت)

پاسخگويي به سؤالات علمي

امام عليه‏السلام و نزديكان

 

امامت امام عسكري عليه‏السلام:

زندگي‌نامه اجمالي

امام عليه‏السلام و مسائل سياسي اجتماعي:

امام عليه‏السلام و حكومت

امام عليه‏السلام و قيام‏ها (صاحب زنج و ...)

امام (ع) و مسائل فكري فرهنگي:

زمينه‏سازي غيبت

امام عليه‏السلام و جريان‏هاي فكري

جايگاه علمي امام عليه‏السلام در ميان فقهاي شيعه

امام عليه‏السلام و نزديكان

 

منابع:


 

1.الارشاد (شيخ مفيد)

2.اعلام الوري (طبرسي)

3.تذكرة الخواص (سبط بن جوزي)

4.حيات فكري سياسي امامان شيعه (جعفريان)

5.سيره معصومان عليه‏السلام (محسن امين)

6.سيرة الائمة الاثني عشر (معروف حسني)

7.فصول المهمه (ابن صباغ)

8.كشف الغمه (اربلي)

9.مناقب آل ابي طالب (ابن شهر آشوب)

10.ينابيع الموده (قندوزي)

11.الحياة السياسية للامام الرضا عليه‏السلام (مرتضي عاملي)

12.حياة الامام علي بن موسي الرضا عليه‏السلام (شريف قرشي)

13.صحيفة الامام الرضا عليه‏السلام، عيون اخبار الرضا عليه‏السلام (صدوق)

14.الامام الجواد عليه‏السلام (محمدكاظم قزويني)

15.زندگاني سياسي امام جواد عليه‏السلام (مرتضي عاملي)

16.الامام الهادي عليه‏السلام (محمدكاظم قزويني)

17.امام حسن عسكري عليه‏السلام (باقر شريف قرشي)

18.حياة الامام العسكري عليه‏السلام (محمدجواد طبسي)

19.تثبيت الامامة (قاسم رسّي)

20.مقاتل الطالبين (ابوالفرج اصفهاني)

21.الرسول و الشيعه (حسن سعيد)

22.الاختصاص (شيخ مفيد)

23.اثبات الوصيه (مسعودي)

24.الفصول المهمه (ابن صبّاغ)


 

 

 

تاريخ عصر غيبت

 

تعداد واحد : 2

نوع واحد : نظري

پيش‌نياز : تاريخ اهل البيت عليهم‏السلام 4

هدف : بررسي  انتقادی حوادث مهم عصر غيبت صغري

 

سرفصل درس:

كليات:

 مفاهيم (غيبت، غيبت صغري، غيب كبري، اماميه، نيابت، وكالت و ...)

 تاريخچه تفكر غيبت در فرق شيعه

 اوضاع سياسي، اجتماعي و فرهنگي مسلمانان در دوره غيبت صغري

 امامت امام مهدي عليه‏السلام، علل و پيامدهاي غيبت آن حضرت

 

امام مهدي عليه‏السلام و وكلا (شبكه وكالت در عصر غيبت صغري؛ وكيلان سرشناس؛ كيفيت ارتباط آنان با امام (عج).

 امام مهدي و نواب اربعه: (پيشينه نيابت و وكالت در شيعه؛ معرفي نواب اربعه [شامل زندگاني اجمالي، جايگاه علمي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي]؛ نقش آنان در انسجام بخشي به شيعه؛ ارتباط آنان با امام (عج) و وظايف آنان در اداره شيعه.

 

وضعيت سياسي و اجتماعي شيعه در عصر غيبت صغري

شيعه و نفوذ در دستگاه خلافت (وزيران، كاتبان و ...)

 

وضعيت فكري و فرهنگي شيعه در عصر غيبت صغري

 مكاتب علمي رايج (عقل‏گرا، نقل‏گرا)

 تعاملات فرهنگي اماميه با ديگر فرق شيعي و مسلمان

 مراكز شيعي (قم و بغداد) و دانشمندان و دستاوردهاي آن‏ها

 

غيبت كبري (زمينه‏ها و علل)

 

منابع:


 

1.احاديث المهدي من مسند احمد بن حنبل، اعلام الوري (طبرسي)

2.الارشاد (شيخ مفيد)

3.الامام المهدي من المهد الي اللحد (سيد محمد كاظم قزويني)

4.الغيبه (شيخ طوسي)

5.الغيبه (نعماني)

6.الفصول العشره (شيخ مفيد)

7.تاريخ الغيبة الصغري (سيد محمد صدر)

8.تاريخ سياسي غيبت امام دوازدهم (جاسم حسين)

9.تاريخ عصر غيبت صغري (پورآقايي و ديگران)

10.كمال الدين و تمام النعمة (صدوق)

11.تاريخ الشيعه (مظفر)

12.سازمان وكالت و نقش آن در عصر ائمه (جباري)

13.شيعه و تشيع (محمد جواد مغنيه)

14.مناقب آل ابي اطالب (ابن شهر آشوب)

15.كشف الغمه (اريلي)


 

 

 

تاريخ تشيع (1)

 

تعداد واحد : 2 واحد

نوع واحد : نظري

پيش‌نياز : ندارد

هدف : بررسي چگونگي پيدايش و سير تطور تشيع، فرق مهم شيعه و دولت‏هاي مهم شيعي از آغاز تاكنون

 

سرفصل درس:

واژه و اصطلاح‏شناسي:        

(تشيع، شيعه، اماميه، جعفري، اثني عشري، رافضي و ...)

حيطه‏هاي دلالت مفهومي تشيع (امامت، عصمت، ولايت )

 

پيدايش تشيع:

نظريه‏هاي پيدايش تشيع:

 1. تشيع مولود طبيعي اسلام

 2. پيدايش تشيع در ماجراي سقيفه

 3. پيدايش تشيع در خلافت امام علي عليه‏السلام

 4. پيدايش تشيع در پي ماجراي كربلا

 5. پيدايش تشيع در عهد امامت امام صادق عليه‏السلام

 6. پيدايش تشيع در عصر آل بابويه

 7. پيدايش تشيع توسط ايرانيان

 

اهل بيت در قرآن

 

سقيفه (زمينه‏ها، عوامل و چگونگي پديد آمدن)

 

ظهور تاريخي تشيع

 

تشيع و ائمه اطهار عليهم‏السلام (سير تاريخي تشيع با محوريت ائمه اطهار عليهم‏السلام:

 جايگاه فكري سياسي شيعه تا سال 60 با تكيه بر مواضع و نقش حضرت زهرا (س)، امام علي (ع)، امام حسن (ع) و امام حسين (ع)

 وضعيت شيعيان پس از عاشورا تا امامت امام كاظم(ع)

 وضعيت شيعيان در عصر كاظمين تا عصر غيبت

 تشيع در عصر غيبت: مهدويت و غيبت، پديده نيابت، تلاش براي تثبيت تفكر امام غايب

 

جغرافياي انساني شيعه:

 بررسي و مطالعه سير حركت جغرافيايي تشيع در مناطق اسلامي: مدينه، يمن، كوفه، بصره، مدائن، شامات، جبل‏عامل، قم، كاشان، ري، نيشابور، سبزوار، بيهق، آوه، بغداد، طبرستان و ...

 

قيام‏هاي شيعي:

 مطالعه، بررسي و تحليل خطوط اصلي مبارزات شيعي (زمينه‏ها، علل، سرانجام و پيآمدها)

 

فرقه‏هاي شيعي: زيديه، اسماعيليه و ...

 بررسي زمينه‏ها و علل پيدايي، استمرار يا انحلال و تأثر آنها از جريانات فكري و سياسي

 

دولت‏هاي شيعي: علويان طبرستان، آل بويه، حمدانيان، فاطميان، اسماعيليان، ...

 مطالعه و تحليل برآمدن، عملكرد، سقوط، تأثير آن‏ها بر حركت‏هاي شيعي و ...

 

منابع


 

1.الارشاد (شيخ مفيد)

2.اصل الشيعه و اصولها (كاشف الغطاء)

3.إعلام الوري (طبرسي)

4.الامامة و السياسيه (ابن قتيبه)

5.الانتفاضات الشيعية (معروف حسني)

6.التنبيه و الاشراف (مسعودي)

7.السقيفه (مظفر)

8.السقيفة و فدك (جوهري)

9.الشيعة و فنون الاسلام (صدر)

10.الغارات (ثقفي)

11.الغيبه (نعماني)

12.الفرق بين الفرق (بغدادي)

13.الفصل في الملل و النحل (ابن حزم)

14.الكامل (ابن اثير)

15.المَجدي في أنساب الطالبيين (مجدالدين عمري)

16.المقالات الفرق (اشعري)

17.الملل و النحل (شهرستاني)

18.النقض (قزويني)

19.بيان الاديان (ابوالمعالي علوي)

20.تأسيس الشيعة لعلوم الاسلام (صدر)

21.تاريخ تشيع در ايران (جعفريان)

22.تاريخ فخري (ابن طقطقي)

23.تبصرة العوام (حسني رازي)

24.تذكرة الخواص (سبط بن جوزي)

25.تشيع در مسير تاريخ (جعفري)

26.تشيع مولود طبيعي اسلام (صدر)

27.تنبيه الغافلين (شرف الاسلام)

28.خاندان نوبختي (اقبال)

29.رسائل (سيد مرتضي)

30.شافي (سيد مرتضي)

31.عمدة الطالب (ابن عنبه)

32.عيون الاخبار (ابن قتيبه)

33.عيون أخبار الرضا (ع) (صدوق)

34.فدائيان اسماعيلي (لويس برنارد)

35.فرق الشيعه (نوبختي)

36.كشف الغمه (اربلي)

37.معاني الأخبار (صدوق)

38.مقاتل الطالبيين (ابوالفرج)

39.مقالات الاسلاميين (اشعري)

40.مناقب آل ابي طالب (ابن شهرآشوب)

41.منتقلة الطالبيه (ابن طباطبا)

42.منهاج الكرامه (علامه حلي)

43.التنبيه و الرد علي اهل الاهواء والبدع (ملطي)


 

 

تاريخ تشيع (2)

با تأكيد بر تشيع ايرانيان

 

تعداد واحد : 2

نوع واحد : نظري

پيش‌نياز : تاريخ تشيع (1)

هدف : شناخت پيوند تاريخي ايرانيان؛ تشيع و چگونگي ورود و بسط و گسترش تشيع در ايران از سده‏هاي نخست هجري تا سده دهم.

 

سرفصل درس:

تاريخ تحولات و انشعابات تشيع در عصر حضور

نخستين پيوندهاي ايرانيان با علويان

موالي و ريشه‏هاي گرايش آنان به اسلام و تشيع

سلمان فارسي مظهر پيوند تشيع و ايرانيان

نخستين موالي شيعي و اولين خاندان شيعي در عراق

مهاجرت قبايل عرب شيعي به ايران و نقش آنان در گسترش تشيع در ايران مركزي

روند گسترش تشيع در شرق ايران بويژه خراسان بزرگ

شيعيان ايراني در عصر سفياني و مرواني

شيعيان ايراني در عصر عباسي بويژه دوره آل بويه

روند گسترش و نفوذ شاخه‏هاي اصلي تشيع در ايران: زيديه، اسماعيليه و اماميه

وضعيت فكري، سياسي و اجتماعي شيعه در عصر سلجوقي

تشيع در عصر خوارزمشاهيان و ايلخانان

خواجه نصير طوسي و فعاليت عالمان شيعي در عصر ايلخانان

منابع

1.تشيع در مسير تاريخ (جعفري)

2.تاريخ الشيعه (مظفر)

3.الارشاد (مفيد)

4.اصل الشيعه و اصولها (كاشف الغطاء)

5.الشيعه و فنون الاسلام (صدر)

6.خاستگاه و پيدايش تشيع در عصر امامان شيعه (آقانوري)

7.مجموعه مقالات همايش بين المللي تشيع و خاورشناسان، تاريخ تشيع در ايران (رسول جعفريان)

8.اسلام و ايران (مجموعه مقالات، حسن حضرتي)

9.النقض (نيشابوري)

 

 

سيره رسول خدا صلي‏الله‏عليه‏و‏آله و اهل البيت عليهم‏السلام 1 و 2

 

تعداد واحد : 3

نوع واحد : نظري

پيش‌نياز : ندارد

هدف : تبيين موضوعي سيره رسول خدا (ص) و معصومان (ع) در ابعاد گوناگون

 

سرفصل درس:

كليات:

 مفاهيم (تاريخ، سيره، سنت، فضايل، مناقب و ...)

 مباني فهم سيره پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله و ائمه عليه‏السلام

 تفاوت‏ها و تشابه‏ها در سيره معصومان عليه‏السلام

 نقش زمان و مكان در سيره معصومان عليه‏السلام

 ابعاد سيره پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله و ائمه عليه‏السلام

 

سيره اخلاقي و فضايل معصومان عليه‏السلام

سيره عبادي معصومان عليه‏السلام

سيره بهداشتي معصومان عليه‏السلام

سيره دعايي معصومان عليه‏السلام

سيره تربيتي معصومان عليه‏السلام

سيره خانوادگي معصومان عليه‏السلام

سيره علمي و فرهنگي معصومان عليه‏السلام

سيره اجتماعي معصومان عليه‏السلام

سيره سياسي معصومان عليه‏السلام

سيره مديريتي معصومان عليه‏السلام

سيره اقتصادي معصومان عليه‏السلام

 

منابع:

1.السيرة النبويه، (ابن هشام)

2.الگوهاي رفتاري امام علي (ع) (دشتي)

3.فرازهايي برجسته از سيره امامان شيعه (عبدوي و اشتهاردي)

 

 

 

تاريخ امويان

 

تعداد واحد : 2

نوع واحد : نظري

پيش‌نياز : تاريخ اهل البيت عليهم‏السلام 1 وتاریخ خلفا

هدف : بررسي ظهور و سقوط امويان و تبيين مواضع ائمه عليهم‏السلام در اين دوره

 

سرفصل درس:

برآمدن امويان (زمينه‏ها، علل و چگونگي شكل‏گيري)

 

وضعيت سياسي و اجتماعي اين دوره

دوره سفياني: حاكمان

 فتوح

 زمينه‏ها و علل سقوط سفيانيان

 

دوره ابن زبير

 

دوره مرواني

حاكمان

 فتوح

 علل ضعف و انحطاط و سقوط مروانيان

 

امويان و امامان شيعه، موانع قيام امام حسين عليه‏السلام در دوران معاويه

 

قيام‏ها: (قيام امام حسين عليه‏السلام، حرّه، توابين، مختار، خوارج، عبدالرحمان بن اشعث، زيديه، عباسيان و ...)

 

ساختار دولت (اداري، قضايي، اقتصادي: بيت‏المال، خراج، جزيه، زكات، غنايم)

 

فرهنگ و تمدن (علوم، هنر، معماري، شعر، تدوين حديث، فرقه‏گرايي)

 

زن و نظام خانواده در عصر امويان

 

 

منابع:


 

1.التيارات السياسية في القرن الاول الهجري (ابراهيم بيضون)

2.الحياة الادبية في عصر بني اميه (خفاجي)

3.الخربية السياسية منذ قيام الاسلام حتي سقوط الدولة الامويه، الخطابة السياسة في عصر بني اميه (احسان النص)

4.الخلافة الاموية (دكسن)

5.الدولة الامويه (خضري‏بك)

6.الدولة الاموية، الدولة الشجرة الملعونة الشامة او دور ظلم بني امية علي العلويه (قزويني كاظمي)

7.الدولة العربية و سقوطها (ولهوزن)

8.السيادة العربية و الشيعة و الاسرائيليات في عهد بني اميه (فلوتن ترجمه حسن ابراهيم حسن)

9.الشعر و الغنا في المدينة و المكة لعصر بني اميه (شوقي ضيف)

10.العالم الاسلامي في العصر الاموي (عبداللطيف)

11.الفخري في الآداب السلطانية، ايران در روزگار اموي (خطيب عبدالله مهدي)

12.بني هاشم و بني اميه (محمود صدرا)

13.تاريخ الدولة العربيه (عبدالعزيز سالم)

14.تاريخ تحليلي اسلام (شهيدي)

15.تاريخ خلافة بني اميه (نبيه عاقل)

16.تاريخ خلفا (جعفريان)

17.تاريخ سياسي اسلام (حسن ابراهيم حسن)

18.تاريخ عرب (فيليپ حتي)

19.تاريخ عرب و اسلام (سيد اميرعلي)

20.تحليل نيم قرن سياست‏هاي تبليغي امويان در شام (فرهمند)

21.حكومت بني اميه در خراسان (خطيب ترجمه موسوي)

22.دولت امويان (ترجمه جودكي)

23.ضياع بني امية في عصر الخلافه (حافظ عبد الفتاح)

24.معجم بني امية (صلاح الدين المنجد)

25.مواضع سياسي ائمه در قبال بني اميه ـ سفيانيان (عبدالمحمدي)


 

 

 

تاريخ عباسيان

 

تعداد واحد : 2

نوع واحد : نظري

پيش‌نياز : تاريخ امويان

هدف : بررسي ظهور و سقوط عباسیان  و حكومت‏هاي مهم اين دوره و تبيين مواضع ائمه (ع)

 

سرفصل درس:

برآمدن عباسيان (زمينه‏ها، علل و چگونگي شكل‏گيري)

 

اوضاع سياسي، اقتصادي و اجتماعي جهان اسلام در اين دوره

 

دوره اول عباسي (از آغاز تا خلافت معتصم):

حاكمان

نقش وزيران ايراني

ساختار دولت عباسي (سياسي، اداري، اقتصادي و قضايي)

فرهنگ و تمدن (بيت‏الحكمه، نهضت ترجمه، محنة القرآن، شهر سازي)

 

دوره دوم عباسي (مشخصات و ويژگي‏هاي دوره دوّم):

حاكمان

نقش تركان

دوره امير الامرائي

 

عباسيان و شيعه (امامان شيعه، قيام‏هاي شيعي)

 

قيام‏هاي غير علوي

 

دولت‏هاي همزمان (طاهريان، صفاريان، سامانيان، علويان طبرستان، طولونيان، قرامطه)

 

دوره سوم خلافت عباسي (آل‏بويه يا تجديد سلطه ايرانيان)

 خاستگاه و پيشينه مذهبي آل‏بويه

 برآمدن آل‏بويه

 اميران بويهي (فارس، عراق، ري)

 اوضاع سياسي در عصر آل‏بويه

 رابطه آل‏بويه با عباسيان و حمدانيان

 مذهب، فرهنگ و تمدن در عصر بويهي

 

دوره چهارم خلافت عباسي (سلجوقيان يا تجديد سلطه تركان)

 خاستگاه و پيشينه مذهبي آل‏بويه

 برآمدن سلجوقيان

 اميران سلجوقي

 اوضاع سياسي در عصر سلجوقي

 رابطه سلجوقيان با عباسيان، فاطميان، اسماعيليان

 تجزيه دولت سلجوقي

 قدرت يافتن اتابكان

 دولت‏هاي محلي سلجوقي (عراق ـ شام ـ روم)

 حكومت‏هاي همزمان (غزنويان، خوارمشاهيان)

 مذهب، فرهنگ و تمدن در عصر سلجوقي

 روابط خارجي

 

سقوط بغداد (زمينه‏ها، علل، عوامل و چگونگي با تكيه بر اختلافات داخلي حاكمان، اختلافات مذهبي، ناتواني خليفه و ...)

 

زن و نظام خانواده در عصر عباسيان

 

منابع:

26.الكامل في التاريخ (ابن اثير)

27.تاريخ اسلام ج 4 و 5 (كمبريج)

28.تاريخ سياسي اسلام (حسن ابراهيم حسن)

29.تاريخ عباسيان (خضري)

30.تاريخ عرب (فيليپ حتي)

31.تمدن اسلامي در قرن چهارم هجري (آدام‏متز)

32.دولت عباسيان (طقوش ترجمه جودكي)

33.عباسيان از بعثت تا خلافت (الله‏اكبري)

34.محاضرات الدولة العباسيه، تاريخ فخري، اخبار الطوال (دينوري)

35.تاريخ الخلفا (سيوطي)

36.الوزراء و الكتاب (مهشتاري)

37.الكامل (مبرّد)

38.الامامة و السياسة (دينوري)

 

 

تاريخ عثماني

 

تعداد واحد : 2

نوع واحد : نظري

پيش‌نياز : تاريخ عباسيان

هدف : بررسي ظهور و سقوط حكومت عثماني و تقابل آنان با حكومت صفويه

 

سرفصل درس:

برآمدن عثماني‏ها: (زمينه‏ها، علل و چگونگي)

 

دوره اميرنشيني و مناسبات آنان با اميرنشينان و بيزانس

 

تأسيس دولت تا فتح قسطنطنيه (از سلطان عثمان تا سلطان مراد)

 

دوران شكوفايي و اوج (از سلطان محمد فاتح تا سلطان يزيد قانوني)

«فتح قسطنطنيه، انتقال خلافت به عثماني، فتح مصر و شام، جنگ با صفويه»

 

دوره انحطاط دولت عثماني

 عوامل داخلي انحطاط: قدرت يافتن خاندان‏هاي سوكرلو و كورولو، افزايش قدرت مفتي‏ها و يني‏چري‏ها، تجملات و فساد اداري

 عوامل خارجي انحطاط: قدرت يافتن و رقابت با دولت‏هاي اروپايي، روسي و صفوي

 

دوران اصلاحات و تنظيمات

(اصلاح‏طلبان حاكم، مشروطه اول و دوم، خط شريف گلخانه، و همايون، مدارس جديد، روزنامه‏ها، بروز گروه‏هايي مانند تركان جوان، پان‏اسلاميزم، پان‏تركيسم)

 

تجزيه و سقوط خلافت عثماني

(شورش‏ها «جدايي عربستان، يونان، لبنان و مصر»، خاندان سعودي، و هاشمي، فلسطين و ارمنستان، سوريه، مصر، معاهده سور و لوزان، جنگ جهاني‏اول، آتاتورك)

 

ساختار دولت (اداري، نظامي و ...)

 

روابط خارجي (دولت‏هاي صفويه، اروپائيان، روسيه، مماليك و غيره)

 

فرهنگ و تمدن

زن و نظام خانواده در عصر عثماني

نقش زنان دربار در انحطاط دولت عثماني

 

 

منابع:


 

1.آتاتورك (جمعي از مؤلفان از جمله انور ضياء)

2.استانبول و تمدن امپراطوري عثماني (برنارد لوئيس)

3.بغداد در دوره عثماني (جميل موسي النجار)

4.تاريخ امپراطوري عثماني (استنفورد جي شاو)

5.تاريخ امپراطوري عثماني (اسماعيل اوزون)

6.تاريخ امپراطوري عثماني (وين ووسينيج)

7.تاريخ امپراطوري عثماني (هامر پوركشتال)

8.تاريخ تركيه (سرهنگ لاموش)

9.تعليم در دوره عثماني (جميل موسي النجار)

10.جمهوري اول تركيه (ريچارد راوينسون)

11.دولت عثماني از اقتدار تا انحلال (ترجمه رسول جعفريان)

12.زبان و ادب فارسي در قلمرو عثماني (محمد امين رياحي)

13.سقوط قسطنطنيه (برناردين كليتي)

14.شرق نزديك (فيليپ حتي)

15.دولت عثماني از اقتدار تا انحلال (ترجمه رسول جعفريان


 


 

 

اسلام در ايران

ورود اسلام به ايران تا عصر مشروطه

 

تعداد واحد : 3

نوع واحد : نظري

پيش‌نياز : ندارد

هدف : مطالعه كلّي مسائل سياسي و اجتماعي ايران بعد از اسلام و حكومت‏هاي ايران تا عصر مشروطه

 

سرفصل درس:

مختصري از چگونگي ظهور اسلام در ايران و پيامدهاي آن

 

وضعيت سياسي و اجتماعي ايران تا آغاز سده سوم هجري قمري

 

ايران در دوره حكومت تركان غزنوي، سلجوقيان و خوارزمشاهيان

 

وضعيت سياسي، اجتماعي و فرهنگي ايران در دوره مغولان و ايلخانان

(دوره نخست حكومت‏ها و قدرتهاي محلي، سربداران، مرعشيان، مظفريان، آل كرت، اتابكان و.... و دوره دوم قدرتهاي محلي قره قويونلوها و...)

 

وضعيت و ساختار سياسي، نظامي ايران و تحولات مهم در دوره صفويه، افشاريه، زنديه تا قاجار

 

كلياتي از اوضاع ايران از دوران قاجار تا مشروطه

 

منابع:


 

1.تواريخ عمومي، محلي و اختصاصي هر سلسله، احسن التواريخ (حسن‏بيك)

2.ايران در عصر سلطنت قاجار (شميم)

3.ايران در عهد صفويه (ترجمه صبا)

4.ايران در قرون نخستين اسلامي (اشپولر)

5.ايران دوره قاجار و برآمدن رضاخان (كدي)

6.افشار و زنديه (شعباني)

7.تاريخ اسلام و ايران (افتخارزاده)

8.تاريخ ايران بعد از اسلام (زرين كوب)

9.تاريخ ايران (ترجمه انوشه)

10.تاريخ ايران (عبدالرزاق آذربايجاني)

11.تاريخ ايران (كمبريج)

12.تاريخ جهانگشا (جويني)

13.تاريخ صفويان (كمبريج)

14.تاريخ صفويه (تاجبخش)

15.تاريخ كرد (ياسمي)

16.تاريخ گزيده (مستوفي)

17.تاريخ مختصر ايران (رضازاده)

18.تاريخ مردم ايران (زرين‏كوب)

19.تاريخ مغول (اقبال)

20.تاريخ مفصل ايران (عباس اقبال)

21.تاريخ يميني (جرفادقاني)

22.جامع التواريخ (رشيدالدين فضل‏الله)

23.جهانگشاي نادري (ميرزا مهدي‏خان)

24.حبيب السير (خواندمير)

25.خدمات متقابل اسلام و ايران (شهيد مطهري)

26.راحة الصدور (راوندي)

27.روضة الصفا،(ناصري)

28.زينت التواريخ (ابن عليرضا)

29.گيتي‏گشاي زنديه، (نامي)

30.منتخب التواريخ (مظفري)

31.مطلع السعدين(سمرقندي)

32.ناسخ التواريخ، (سپهر)

33.نهضت‏هاي سياسي مذهبي در تاريخ ايران، از صدر اسلام تا عصر صفوي (نشر دانشگاه فردوسي مشهد)


 

 

 

تاريخ انقلاب اسلامي 1

 

تعداد واحد : 2

نوع واحد : نظري

پيش‌نياز : اسلام در ايران

هدف : بررسي تحولات مهم ايران از مشروطيت تا انقلاب اسلامي

 

سرفصل درس:

الف) عصر مشروطه:

 كليات: مفاهيم انقلاب، انقلاب اسلامي، قيام، نهضت، جنبش، شورش، كودتا و فرق هر يك

 نظريه‏هايي چند در باب انقلاب‏ها

 نظريه‏ها در باب چگونگي انقلاب اسلامي ايران با تأكيد بر نقش تحولات دوره مشروطه

 روابط دين و دولت و مناسبات خارجي

 احزاب و نهضت‏هاي فكري و سياسي و تجددخواهي

 جنبش مشروطه و تحولات آن و نقش طبقات مختلف مردم در فرآيند نهضت

 مهم‏ترين اقدامات در عصر مشروطه

 ريشه‏ها و علل و عوامل ناكامي نهضت مشروطه

 نقش مرجعيت و روحانيت شيعه در حوادث و تحولات در اين دوره

 جايگاه و نقش زنان در مسائل اجتماعي و سياسي

 جنبش‏هاي ملي و ضد استعماري جنگل، خياباني، پسيان، مجتهد لاري و...

 

ب) عصر پهلوي:

 برآمدن و شكل‏گيري دولت (روند صعود رضاخان به قدرت از سردار سپهي تا وزارت جنگ و رئيس الوزرايي)

 احمد شاه قاجار، رضا خان و انگليس‏ها

 غائله جمهوري‏خواهي، انگيزه‏ها و اهداف

 مجلس مؤسان و تأسيس سلسله پهلوي

 سياست و روابط خارجي دولت پهلوي

انگيزه‏ها و علل اشغال ايران و سقوط رضا شاه در شهريور 1320

 واكنش‏هاي مردمي عليه استبداد مخلوع

 وضع سياسي اجتماعي ايران در دوره اشغال

 ملي شدن صنعت نفت و تشكيل دولت مصدق

 بررسي و تحليل نقش مرجعيت و روحانيت شيعه به ويژه آيت الله كاشاني

 دولت‏هاي برآمده (زاهدي و سركوب نهضت ملي و كنسرسيوم نفت، دولت علامه اقبال، شريف امامي، اميني، عَلَم)

 امام خميني و مخالفت با دولت علم

 از عقب نشيني علم تا دستگيري امام خميني (قيام مردمي 15 خرداد 1342)

 جايگاه و نقش زنان در مسائل سياسي و اجتماعي

 علل و عوامل سقوط محمدرضاشاه پهلوي

 

منابع:

1.اسناد معاهدات دو جانبه ايران با ساير دول (وزارت امور خارجه)

2.اقتصاد سياسي ايران از مشروطيت تا پايان سلسله پهلوي (كاتوزيان)

3.تاريخ سياسي معاصر ايران (مدني)

4.تاريخ معاصر ايران (آوري)

5.تحولات سياسي- اجتماعي ايران (57 ـ 20) (مقصودي)

6.توسعه در ايران 20 57 (فرمانفرماييان)

7.دولت و جامعه در ايران: انقراض‏قاجار و استقرار پهلوي (كاتوزيان)

8.ظهور و سقوط پهلوي (فردوست)

9.عصر پهلوي به روايت اسناد (زهيري)

10.فراز و فرود دودمان پهلوي (آموزگار)

11.فرهنگ ستيزي در دوره رضا شاه (دلفاني)

12.مرجعيت در عرصه اجتماع و سياست (منظور الاجداد)

13.انقلاب اسلامي از چشم‏انداز نظري (دفرونزو)

14.انقلاب اسلامي از ديدگاه شهيد مطهري (كوشش تاجديني)

15.انقلاب اسلامي، زمينه‏ها و پيآمدها (منوچهر محمدي)

16.انقلاب اسلامي و ريشه‏هاي آن (عميد زنجاني)

17.ايدئولوژي انقلاب ايران (اخوان منفرد)

18.پيرامون انقلاب اسلامي (شهيد مطهري)

19.نهضت امام خميني (حميد روحاني)

 

 

تاريخ انقلاب اسلامي 2

 

تعداد واحد : 2

نوع واحد : نظري

پيش‌نياز : تاريخ انقلاب اسلامي 1

هدف : بررسي زمينه‏ها، علل و عوامل پيدايي و پيروزي انقلاب اسلامي ايران و نقش افراد و گروه‏هاي مختلف در آن

 

سرفصل درس:

كليات:

علل پيدايش انقلاب اسلامي ايران (نظرياتي چند در علت پيدايي انقلاب اسلامي ايران)

 

 بررسي وضعيت اقتصادي ايران در دوران پهلوي:

 الگوي اقتصادي تك محصولي، وابسته و نفتي ايران

خط مشي اقتصادي آمريكا براي ايران

ايران و رشد صنايع مونتاژ،

عدم تعادل در تراز بازرگاني خارجي (بدون نفت)

مراحل گوناگون اصلاحات ارضي امريكايي از سال 42 تا سال 50

برنامه‏هاي پنج ساله سوم تا ششم و تحليل آن

نقش شاه و وابستگان به دربار در اقتصاد كشور

حاشيه‏نشيني، فقر، تورم، بيكاري، فاصله طبقاتي و ديگر بحران‏هاي اقتصادي رژيم

 

 بررسي وضعيت سياسي ايران:

سياست داخلي:

تحول در تركيب نخبگان سياسي در دهه چهل و پنجاه

ساخت سياسي و فرآيند تشديد و تكميل ديكتاتوري فردي شاه

از احزاب دولتي (ايران نوين و مردم) تا حزب واحد رستاخيز

وابستگي ساخت و نهادهاي سياسي به قدرت‏هاي خارجي

بحران‏هاي سياسي (بحران مشروعيت، بحران مشاركت، بحران نفوذ و بحران توزيع)

ساواك و ارگان‏هاي سركوب

جريان‏هاي اسلامي، ملي و ماركسيستي

امام خميني و روحانيون مبارز

مبارزه سياسي - فرهنگي و مبارزه چريكي و مسلحانه

رژيم و فراماسونري

نيروهاي مسلح و ارتش، ساخت و لايه‏بندي آن

 سياست خارجي:

جايگاه ايران در سياست منطقه‏اي امريكا

روابط امريكا، انگليس، شوروي و بلوك شرق با ايران

ايران و اسرائيل

شاه ژاندارم منطقه

ايران و جنگ ويتنام

ايران و تحريم نفتي اعراب عليه حاميان اسرائيل

 

 بررسي وضعيت اجتماعي ايران:

طبقات و قشربندي اجتماعي

نيروهاي جديد اجتماعي و طبقه متوسط

تحرك اجتماعي

روشنفكران

روحانيون، تجار و پيشه‏وران

حوزه و دانشگاه

نهادهاي اجتماعي (خانواده و...)

 

بررسي وضعيت فرهنگي:

سياست فرهنگي رژيم

غرب‏گرايي و اسلام ستيزي

ناسيوناليسم و نهادهاي فرهنگي (راديو، تلويزيون، مطبوعات، باشگاه‏ها و كاخ جوانان، مدرسه، دانشگاه و...)

فرهنگ مردم و فرهنگ رژيم

گسترش ابتذال فرهنگي

سانسور و آزادي فرهنگ و انديشه

فرهنگ وابستگي و فرهنگ استقلال

 

بررسي نقش نيروهاي سياسي اجتماعي در پيروزي انقلاب اسلامي:

 افراد و گروه‏هاي مذهبي (مؤتلفه، مجاهدين خلق، حزب ملل، روحانيت، روشنفكران ديني)

 افراد و گروه‏هاي غيرمذهبي (چريك‏هاي فدايي، حزب توده، روشنفكران و دانشگاهيان غير مذهبي و ...)

 

جمهوري اسلامي

شكل‏گيري نظام سياسي

دوره استقرار و تثبيت

 

انقلاب و نظريه ولايت فقيه

تأثير انقلاب اسلامي در سطح جهان و نظام بين‏الملل

 

منابع:


 

1.تئوري جمع‏بندي مبارزات سي ساله اخير در ايران (جزني)

2.تاريخ سياسي معاصر ايران (مدني)

3.تاريخ معاصر ايران (آوري)

4.توسعه در ايران 20 ـ 57 (فرمانفرماييان)

5.ظهور و سقوط پهلوي (فردوست)

6.عصر پهلوي به روايت اسناد (زهيري)

7.فراز و فرود دودمان پهلوي (آموزگار)

8.فرهنگ ستيزي در دوره رضا شاه (دلفاني)

9.مرجعيت در عرصه اجتماع و سياست (منظور الاجداد)

10.انقلاب اسلامي از چشم‏انداز نظري (دفرونزو)

11.انقلاب اسلامي از ديدگاه شهيد مطهري (به كوشش تاجديني)

12.انقلاب اسلامي، زمينه‏ها و پيآمدها (منوچهر محمدي)

13.انقلاب اسلامي و ريشه‏هاي آن (عميد زنجاني)

14.ايدئولوژي انقلاب ايران (اخوان منفرد)

15.پيرامون انقلاب اسلامي (شهيد مطهري)

16.نهضت امام خميني (حميد روحاني)


 

 

 

تاريخ اسلام در مصر و شام

 

تعداد واحد : 1

نوع واحد : نظري

پيش‌نياز : ندارد

هدف : بررسي ورود اسلام به مصر و شام و شناخت دولت‏هاي اسلامي آن‏ها و حوادث مهم اين دوران

 

سرفصل درس:

كليات:

واژه‏شناسي مصر و شام

 محدوده، موقعيت جغرافياي، اهميت و ويژگي‏هاي آن

 اقوام و طوايف ساكن در مصر و شام

 

پيشينه تاريخي مصر و شام

 

ورود اسلام (فتوح) زمينه‏ها، علل و عوامل، چگونگي

سلسله‏ها و قدرت‏هاي اسلامي در مصر و شام

حمدانيان، طولونيان، سلاجقه، اخشيديان، فاطميان، زنگيان، ايوبيان، مماليك، بنو مرداس و ...

 (خاستگاه، برآمدن، قلمرو، تاريخچه، ساختار، مناسبات سياسي و نظامي، اقدامات، چالش‏ها، سقوط)

 

جنگ‏هاي صليبي (زمينه، عوامل، عملكرد، پيآمدها)

 

مصر و شام در عصر عثماني

 

تشكيلات اداري و قضايي مصر و شام

 

فرهنگ و تمدن مصر و شام و مقايسه آن با قبل از اسلام  (ادبيات، زبان، خط، هنر، صنايع، معماري و علوم)

 

اديان، فرق و مذاهب و تعامل آنان با يكديگر

 

وضعيت اقتصادي و اجتماعي مصر و شام

 

تحليلي بر خدمات مصر و شام به اسلام و تشيع

 

منابع:


 

1.افتتاح الدعوه (قاضي نعمان)

2.الازهر و ما حوله من الآثار (زكي)

3.الافادة و الاعتبار (عبداللطيف بغدادي)

4.البيان و الاعراب عما بارض مصر من الاعراب (مقريزي)

5.الحروب الصليبية (زكار)

6.الحروب الصليبية (سي سميل)

7.الحسبة في مصر الاسلامية (شهاوه)

8.الحضارة المصرية (ويلسون)

9.الحياة العقلية في عصر الحروب الصليبية بمصر و الشام (بدوي)

10.العبر (ابن خلدون)

11.المورخون في مصر ... (زياده)

12.خطط (مقريزي)

13.العمارة الاسلامية في مصر (سامح)

14.القاهرة تاريخها، فنونها و آثارها (پاشا)

15.القبائل العربية في مصر في القرون الثلاثة الاولي من الهجرة (خورشد)

16.المجتمع اليهودي في مصر الاسلامية في العصور الوسطي (كوهن)

17.النجوم الزاهره (ابن تغردي بردي)

18.النظم الادارية بمصر في القرن‏التاسع الهجري (حنفي)

19.النفحة الزكية في تاريخ مصر و اخبار الدولة الاسلامية (زكي)

20.الولاة و القضاة (كندي)

21.اهل الذمة في مصر العصور الوسطي (عبده قاسم)

22.تاريخ الازهر (بيرم)

23.تاريخ الحضارة المصرية (زياده)

24.تاريخ البحرية الاسلامية في مصر و الشام (سالم عبدالعزيز)

25.تاريخ الفاطميين في مصر (زاهدي)

26.تاريخ جنگ‏هاي صليبي (رانيمسان)

27.تاريخ عثماني (استنفورد)

28.تاريخ مصر الاجتماعي و الاقتصادي (صادق سعد)

29.تجارة مصر ... (قومي)

30.تحفة الناضرين (شرقاوي)

31.جهاد المسلمين في الحروب الصليبية (عاشور)

32.حالة مصر الاقتصادية في عهد الفاطميين (براوي)

33.حسن المحاضره (سيوطي)

34.دراسات في تاريخ مصر الاجتماعي (عبده قاسم)

35.فتوح البلدان (بلاذري)

36.فتوح الشام (واقدي)

37.قبائل العرب في مصر (لطفي)

38.قيام الدولة الايوبية في مصر (بيومي)

39.مصر الاسلامية من الفتح العربي حتي زوال الاخشيديين (طه بدر)

40.مصر في عصر الايوبيين (عريني)


 

 

 

 

 

تاريخ اسلام در مغرب و اندلس

 

تعداد واحد : 1

نوع واحد : نظري

پيش‌نياز : ندارد

هدف : بررسي ورود اسلام به مغرب و اندلس، دولت‏هاي اسلامي و حوادث مهم اين دوران

 

سرفصل درس:

 

الف) مغرب

كليات

 واژه‏شناسي (غرب، مغرب، مغرب اسلامي، آفريقا، افريقيه، بربر و ...)

 جغرافيا و جمعيت‏شناسي (اقوام و قبايل، پراكندگي، زيست‏گاه‏ها و ...)

 

مغرب پيش از دوره اسلامي (كارتاژها، رومي‏ها، واندال‏ها)

 نفوذ، قلمرو، تشكيلات، روابط، سقوط

 مروري بر وضعيت مذهبي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي مغرب

 

مغرب در دوره اسلامي

 دوره فتوح (علل و عوامل، سير و مراحل، ويژگي‏ها، نتايج)

 دوره واليان

 تعريف، كارگزاران اموي و عباسي، دوره مهلبيان، اقدامات

 شورش‏ها و قيام‏ها مانند قيام ميسره، حميد زناتي (زمينه‏ها، ويژگي‏ها، نتايج و پيآمدها)

 خوارج در شمال آفريقا (زمينه‏هاي نفوذ، فرقه‏ها، قيام‏ها و اقدامات)

 دوره دولت‏هاي مستقل (برآمدن، مذهب، ساختار، قلمرو، اقدامات، چالش‏ها، روابط و مناسبات، انشعابات، قيام‏ها، انحطاط و سقوط)

 رستميان، ادريسيان، اغلبيان، مدراريان، حسنيان، بنوصالح

 فاطميان، زيريان، حماديان، هلاليان

 مرابطان، موحدان، حفصيان، عبدالواديان، مرينيان، بنووطّاس و ...

 

مغرب و اندلس در عصر عثماني

 

تشكيلات اداري و قضايي مغرب

 

فرهنگ و تمدن مغرب

 ادبيات، مذاهب و فرق اسلامي، هنر، صنايع، شهرسازي، معماري

 قصور و رباط‏ها (كاركرد و سير تحول)

 تحليلي بر تأثير فرهنگي مغرب بر جهان اسلام

 

وضعيت اقتصادي و اجتماعي

 

ب) اندلس

كليات

واژه‏شناسي (اندلس، اسپانيا و ...)

جغرافيا و جمعيت‏شناسي (اقوام و ساكنان)

 

اندلس پيش از دروه اسلامي (رومي‏ها، گوت‏ها، بيزانس)

 نفوذ، قلمرو، اقدامات، مناسبات و روابط، سقوط

 مروري بر وضعيت مذهبي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي اندلس

 

اندلس در دوره اسلامي

 دوره فتوحات (علل و عوامل، سير و مراحل، ويژگي‏ها، نتايج)

 دوره واليان

 دوره امويان اندلس (برآمدن، قلمرو، ساختار، روابط و مناسبات، چالش‏ها، اقدامات، استبداد عامري و زمينه‏هاي سقوط)

 دروه نخست ملوك الطوايفي

 مرابطون (برآمدن، قلمرو، ساختار، روابط و مناسبات، چالش‏ها، اقدامات، سقوط)

 دوره دوم ملوك الطوايفي

 موحدون (برآمدن، قلمرو، ساختار، روابط و مناسبات، چالش‏ها، اقدامات، سقوط)

 نصريه (برآمدن، قلمرو، ساختار، روابط و مناسبات، چالش‏ها، پذيرش حاكميت مسيحي، سقوط حاكميت مسلمانان)

 عصر سيطره مسيحيت بر مسلمانان

 سخت‏گيري مسيحيت، شورش مسلمانان، پذيرش اجباري مسيحيت، اخراج مسلمانان

 

تشكيلات اداري و قضايي مغرب

 

فرهنگ و تمدن مغرب

 ادبيات، علوم، مذاهب فقهي، هنر، صنايع، شهرسازي، معماري

 تحليلي بر تأثير فرهنگي اندلس بر جهان اسلام

 

وضعيت اقتصادي و اجتماعي

 

منابع:


 

1.آثار المغرب و الاندلس (طاهر مظفر)

2.اخبار بني عبيد (صنهاجي)

3.اسپانياي اسلامي (وات)

4.الاحاطه في اخبار غرناطه (لسان الدين)

5.الاستقصاء في اخبار دول مغرب الاقصي (سلاوي)

6.الاسلام في المغرب و اندلس (ترجمه محمود عبدالعزيز)

7.الاسلام في اندلس (ترجمه شكيب ارسلان)

8.الاندلس في التاريخ (شاكر مصطفي)

9.الانيس المطرب (ابن ابي ذرع فاسي)

10.البيان المغرب في اخبار الاندلس و المغرب (ابن عذاري)

11.التشيع في الاندلس (مكي- عزالدين عمر)

12.التشيع في بلاد المغرب الاسلامي محمد بركات)

13.الجدل بين المسلمين و اهل الكتاب بالاندلس (خالد السيوطي)

14.الحضارة الاسلامية في المغرب (السائح)

15.الحياة الاجتماعيه في الاندلس (الدغلي)

16.الخلافة الفاطمية بالمغرب (الدشراوي)

17.الخوارج في المغرب الاسلامي (محمود اسماعيل)

18.الرباطات و الزوايا في تاريخ المغرب (گروهي)

19.العبر (ابن خلدون)

20.الفرق بين الاباضية و الخوارج (عطفيش)

21.القضاء في المغرب و الاندلس (احمدي)

22.المساجد و القصور في الاندلس (خالد الخالدي)

23.المعجب في تلخيص اخبار المغرب (عبدالواحد مراكشي)

24.المورخون الاباضيون في افريقيا الشماليه (ليفيتسكي)

25.المونس في اخبار افريقيه و تونس (ابن ابي دينار)

26.بغية الملتمس في رجال اهل الاندلس (ابن عميره)

27.تاريخ الاندلس الاقتصادي (كمال سيد مصطفي)

28.تاريخ المغرب و حضارته (حسين مونس)

29.تاريخ بني رستم (ابن الصغير)

30.تاريخ دولت اسلامي در اندلس (ترجمه آيتي)

31.تاريخ فتح اندلس (ابن قوطيه ترجمه منشي)

32.تاريخ گسترش اسلام و تاريخ جهان (خيرانديش)

33.تاريخ مسلمانان در سيسيل (نلينو)

34.دراسات في تاريخ و حضارة المغرب الاسلاميه (ذنون طه)

35.دول الخوارج و العلويين في بلاد المغرب و الاندلس (امين توفيق)

36.دولت امويان در اندلس (ترجمه سپهري)

37.دولة الادراسة في المغرب و الاندلس (سعدون)

38.سپيده دم اندلس (مونس ترجمه شيخي)

39.فتوح مصر و المغرب (ابن عبد الحكم)

40.فجر الاندلس (حسين مونس)

41.قبائل الصحراء المغربيه (حمداتي)

42.معماري در اندلس (مارابانه ماروكاند)

43.مقدمه‏اي بر تاريخ مغرب اسلامي (ناصري)

44.نفح الطيب في غصن اندلس الرطيب (مَقّري مغربي)

45.هفت قرن فراز و نشيب تمدن اسلامي در اسپانيا (ترجمه موفقيان)


 

 

 

تاريخ اسلام در هند و آسياي ميانه

 

تعداد واحد : 1

نوع واحد : نظري

پيش‌نياز : ندارد

هدف : بررسي ورود و گسترش اسلام و تشيع، شناخت دولت‏هاي اسلامي و شيعي و حوادث مهم

 

سرفصل درس:

الف) هند

كليات:

 واژه‏شناسي هند

 جغرافياي هند

 تاريخ باستان هند (دوره ماقبل آريايي: ماله‏اي و دراويدي)؛ (دوره آريايي: عصر ودايي، عصر بودايي، عصر برهمايي، عصر راجپوت‏ها)

 مهم‏ترين ويژگي‏ها و تفكر تاريخي هندو

 

ورود اسلام به هند (فتوح):

 علل و عوامل فتوح هند

 محورهاي جغرافيايي فتوح (دشت، كوهستان، دره)

 شيوه‏هاي نفوذ اسلام در هند (جنگ، تجارت، تبليغ)

 

سلسله‏ها و قدرت‏هاي اسلامي در هند

 

دوره امرا و سلاطين (عصر مماليك) هند

 

هند در عصر مغول و تيموريان

 

هند در عصر استعمار (زمينه‏هاي ورود، عملكرد و جنگ استعمارگران و پيروزي انگليس)

 عملكرد انگليس: (سلطه اقتصادي و تغيير بنيان‏هاي اقتصادي و شيوه‏هاي اداري، تضعيف مسلمانان، ساخت و ترميم ادبيات باستاني هندو و ..)

 قيام‏هاي مردمي و استقلال‏خواهانه بر ضد انگليس (نقش هندوها، سيك‏ها، مسلمانان و ...)

 هند و جنگ جهاني

 تجزيه و رقابت‏هاي فرقه‏اي

 

روابط و مناسبات خارجي هند

فرهنگ و تمدن هند در دوره اسلامي و مقايسه با قبل

تشكيلات اداري و قضايي ايران

اديان، مذاهب اسلامي (به ويژه تشيع) و تصوّف در هند و تعامل آنان با يكديگر

وضعيت اقتصادي، تجاري، اجتماعي و قضايي هند در عصر اسلامي

 

ب) آسياي ميانه:

كليات:

 نامگذاري و اختلاف‏ها

 محدوده، موقعيت جغرافياي، اهميت و ويژگي‏هاي آن

 اقوام و طوايف ساكن در آسياي ميانه (ايراني، تاجيك، ترك شامل: توكيوها، كوك، قرلقان، غزها)

 

فتوح اسلامي در آسياي ميانه:

 زمينه‏ها، علل و عوامل، چگونگي، مسير و سير فتوحات

 مهم‏ترين ويژگي‏ها (مانند حكومت‏هاي متعدد محلي، كمك‏رساني بوميان، نقش خاندان‏ها، دهقانان و مرزداران، حفظ اشرافيت ايراني و پيدايي اصطلاح حاشية الخلفا، زبان و ادبيات فاتحان، ورود عنصر ترك به جهان اسلام

 رباط‏ها (كاركرد و سير تحول)

شورش‏ها و قيام‏ها (مانند نهضت‏هاي استقلال‏طلبانه (شعوبي‏گري)، قيام ابو مسلم، شورش‏هاي ضد عباسي)

 

دولت‏هاي اسلامي

 سامانيان

 قراخانيه (و تسريع در ورود عنصر ترك در مجموعه تحولات جهان اسلام)

 غزنويان

 سلجوقيان

 قراختائيان

 خوارزمشاهيان

 مغول و عصر تيموري (خاستگاه، برآمدن، قلمرو، تاريخچه، ساختار، مناسبات سياسي و نظامي، اقدامات، چالش‏ها، سقوط)

 خانانت و امارات

 سلطه روس‏ها

 استقلال جمهوري‏هاي آسياي ميانه

 

فرهنگ و تمدن در آسياي ميانه

 تمدن‏هاي پيش از اسلام (مانند سغد و خوارزم)

 ادبيات، زبان، خط، هنر، صنايع، معماري و علوم در آسياي ميانه

 اديان، تنوع و تعامل آنان با يكديگر در آسياي ميانه (بودايي، مانوي، رزدشتي، ميسحي)

 مذاهب و گرايش‏هاي فكري و تأثير آن‏ها بر جهان اسلام (مانند گرايش‏هاي حديثي و تصوّف «كبرويه، نقشبنديه و قادريه»)

 تأثير تركان بر فرهنگ ايراني، خلافت و سياست

 تشكيلات اداري و قضايي

 

وضعيت اقتصادي و اجتماعي

تحليلي بر خدمات آسياي ميانه به اسلام و تشيع

 

منابع:


 

1.تواريخ عمومي + تواريخ محلي + آب و كوه در اساطير هند و ايراني (قرشي)

2.آثار البلاد و اخبار العباد (قزويني)

3.آخرين شاه (حسوري)

4.آزادي هند (بازرگان)

5.آسياي ميانه و ماوراءالنهر (بلنيتسكي ترجمه ورجاند)

6.آيين‏ها و مكتب‏هاي فلسفي هند (شايان)

7.اديان و مكتب‏هاي فلسفي هند (شايگان)

8.امپراطوري صحراگردان (گروسه‏رنه ترجمه ميكده)

9.بخارا دستاورد قرون وسطي (فراي ترجمه محمودي)

10.تاريخ اختناق هندوستان (ويل دورانت)

11.تاريخ اكبر شاه (دهلوي)

12.تاريخ بخارا (نرشخي)

13.تاريخ بيهقي، تاريخ ترك‏تازان هند (عزيز احمد هندي)

14.تاريخ ترك‏هاي آسياي ميانه (بارتولد ترجمه حسيني)

15.تاريخ دولت خوارزمشاهيان (قفس اوغلي ترجمه اصفهانيان)

16.تاريخ روابط ايران و هند (رياض الاسلام)

17.تاريخ سلجوقيان (كوشش هوتسما)

18.تاريخ سيستان (تصحيح ملك‏الشعراي بهار)

19.تاريخ فرهنگ چين (ترجمه دولتشاهي)

20.تاريخ گسترش اسلام و تاريخ جهان (خيرانديش)

21.تاريخ نوين هند (مؤلف روسي)

22.تاريخ و ملل اسلامي (بروكلمان)

23.تاريخ هرات (سيفي هروي)

24.تاريخ هند (ديولافوژ ترجمه فخر رازي)

25.تاريخ هندوستان (مولوي)

26.تركستان در عهد مغولان، تركستان نامه (بارتولد ترجمه كشاورز)

27.تيمور و پيروان طريقت (حسين ميرجعفري)

28.خراسان و ماوراءالنهر (آسياي ميانه) (آ.بلنتيسكي ترجمه ورجاند)

29.روابط خارجي پاكستان آسيا و استيلاي باختر (كاوالام مادها)

30.زندگي من (گاندي)

31.سرزمين و مردم هند (حكمت)

32.ستيز و سازش (ترجمه نادر موسوي)

33.سلوك الملوك (روزبهان خنجي)

34.سهم مسلمانان در آزادي هند (علي خامنه‏اي)

35.سير تمدن (لينتون ترجمه مرزبان)

36.سير گسترش اسلام در هند (سيرتوماس ترجمه دعوتي)

37.طبقات سلاطين اسلام (لين پول)

38.طبقات فيروزشاهي (ضياء الدين برني)

39.عجايب هند (رامهرمزي)

40.عصر زرين فرهنگ (فراي ترجمه رجب‏نيا)

41.فضايل بلخ (ابوزي بلخي)

42.قوم‏هاي كهن در آسياي ميانه (بهزادي)

43.كتاب سندباد بحري (تصحيح سمرقندي)

44.كشف هند (نهرو)

45.نگاهي به تاريخ جهان (نهرو)


 

 

 

 

متون تخصصي (عربي)

 

تعداد واحد : 2

نوع واحد : نظري ـ عملي

پيش‌نياز : ندارد

هدف : ايجاد توان بهره‏گيري از متون تاريخي به زبان عربي

 

سرفصل درس:

قرائت متون تاريخي منتخب:


 

الف) متون عربي تا پايان قرن پنجم مانند:

المغازي (واقدي)

وقعة صفين (نصر بن مزاحم)

السيرة النبويه (ابن هشام)

الطبقات الكبري (ابن سعد)

نسب قريش (زبيري)

اخبار مكه (ازرقي)

المؤفقيات (زبير بن بكار)

الامامة و السياسه (ابن قتيبه)

انساب الاشراف (بلاذري)

اخبار الطوال (دينوري)

الغارات (ثقفي)

تاريخ يعقوبي (محمد بن واضح)

الاعلاق النفيسه (ابن رسته)

سفرنامه (ابن فضلان)

تاريخ الطبري (محمد بن جرير)

مروج الذهب (مسعودي)

صورة الارض (ابن حوقل)

سفرنامه (ابن ابودلف)

الارشاد (شيخ مفيد)

الجمل (شيخ مفيد)

احسن التقاسيم (مقدسي)

جمهرة النسب (ابن حزم)

ب) متون عربي از قرن ششم به بعد مانند:

اعلام الوري (طبرسي)

الاصابه (ابن حجر)،

الانساب (سمعاني)

البداية و النهايه (ابن كثير)،

الحوادث الجامعه (ابن فوطي)

السيرة الحلبيه (حلبي)،

الطرائف في معرفة الطوائف (ابن طاووس)،

العبر في خبر من عبر (ذهبي)،

الكامل في التاريخ (ابن اثير)

المنتظم (ابن جوزي)

تاريخ الاسلام (ذهبي)،

تذكرة الحفاظ (ذهبي)،

تذكرة الخواص (سبط ابن جوزي)

سبل الهدي و الرشاد (شامي)،

سفرنامه (ابن بطوطه)

سفرنامه (ابن جبير)

سير اعلام النبلاء (ذهبي)،

شرح نهج‏البلاغه (ابن ابي الحديد)

عيون الاثر (ابن سيد الناس)،

كشف الغمه (اربلي)

معادن الحكمة في مكاتيب الأئمة (علم الهدي)،

وفيات الاعيان (ابن خلكان)


 

 

 

وضع كنوني جهان اسلام

 

تعداد واحد : 2

نوع واحد : نظري

پيش‌نياز : ندارد

هدف : بررسي حوادث مهم، نقاط قوت و ضعف مسلمانان در عصر حاضر باتوجه به استعمار جديد

 

سرفصل درس:

شمال آفريقا (اوضاع جغرافيايي، سياسي، فرهنگي و ديني، اقتصادي، اقوام و مليت‏ها)

خاورميانه (اوضاع جغرافيايي، سياسي، فرهنگي و ديني، اقتصادي، اقوام و مليت‏ها)

تركيه و بالكان (اوضاع جغرافيايي، سياسي، فرهنگي و ديني، اقتصادي، اقوام و مليت‏ها)

آسياي ميانه (اوضاع جغرافيايي، سياسي، فرهنگي و ديني، اقتصادي، اقوام و مليت‏ها)

جنوب شرق آسيا (اوضاع جغرافيايي، سياسي، فرهنگي و ديني، اقتصادي، اقوام و مليت‏ها)

اقليت‏هاي مسلمان در جهان (اوضاع جغرافيايي، سياسي، فرهنگي و ديني، اقتصادي، اقوام و مليت‏ها)

 

منابع:

1.جهان اسلام (مرتضي اسعدي)

2.سرزمين اسلام (گلي زواره)

3.كتاب‏هاي وزارت خارجه درباره كشورهاي اسلامي

 

 

جنبش‏هاي فكري ـ ديني معاصر

 

تعداد واحد : 2

نوع واحد : نظري

پيش‌نياز : ندارد

هدف : شناخت جنبش‏هاي اسلامي و شيعي در صد سال اخير و بررسي آثار آن‏ها؛بویژه انقلاب اسلامی ایران

 

سرفصل درس:

كليات

 مفاهيم (اصلاح، جنبش، نهضت، شورش و ...)

 استعمار در سرزمين‏هاي اسلامي در قرن19 (اهداف و انگيزه‏ها)

 تاريخچه اصلاح‏طلبي در جهان معاصر اهداف و انگيزه‏ها

 انواع جنبش‏هاي اسلامي بر ضد استعمار

 سنخ‏شناسي جنبش‏هاي اسلامي معاصر

 شاخصه‏هاي جنبش‏هاي فكري ـ ديني

 زمينه‏ها و عوامل ظهور جنبش‏هاي فكري ـ ديني

 پايگاه اجتماعي جنبش‏هاي فكري ـ ديني

 

بررسي جنبش‏هاي معاصر

 جنبش‏هاي خاورميانه (سيد جمال و شاگردانش، اخوان المسلمين و شعبه‏هاي آن، وهابيت و ...)

 جنبش‏هاي شبه قاره (دهلوي، جماعت اسلامي پاكستان، جماعت علماي اسلام پاكستان، تحريك جعفري، سرسيداحمدخان و ...)

 جنبش‏هاي شمال آفريقا (سنوسيه، مهدي سوداني، جنبش اسلامي معاصر سودان و ...)

 

اصلاح‏طلبي ديني معاصر

 اسلام‏گرايي انقلابي

 اسلام‏گرايي محافظه كار

 ......

 

تأثير انقلاب اسلامي بر جنبش‏هاي فكري ـ ديني

 

منابع:


 

1.انديشه‏هاي اصلاحي در نهضت‏هاي اسلامي (صاحبي)

2.انديشه‏هاي سياسي در اسلام معاصر (عنايت)

3.بيدارگران اقاليم قبله (الگار)

4.تنبيه الامه (ناييني)

5.جنبش‏هاي اسلامي در جهان عرب (دكمچيان)

6.جنبش‏هاي اسلامي معاصر (موثقي)

7.رويارويي‏هاي انديشه (حائري)

8.سيري در انديشه‏هاي سياسي عرب (عنايت)

9.طبايع الاستبداد (كواكبي)

10.نهضت بيدارگري در جهان اسلام (هانتي)

11.نهضت‏هاي ديني - سياسي معاصر (حلبي)

12.نهضت‏هاي صد ساله اخير (شهيد مطهري)


 

 

 

جغرافياي تاريخي اسلام از گذشته تا كنون

با تأكيد بر جغرافياي تشيع در جهان معاصر

 

تعداد واحد : 1

نوع واحد : نظري

پيش‌نياز : ندارد

هدف : شناخت سير پيشرفت و گسترش جهان اسلام و تقسيمات سرزمين‏هاي اسلامي و پراكندگي جغرافيايي تشيع در جهان معاصر

 

سرفصل درس:

كليات

 مفاهيم (جغرافيا، جغرافياي تاريخي، اقاليم، طول و عرض جغرافيايي، جهات چهارگانه و ...)

 زمينه‏ها و عوامل پيدايش جغرافياي تاريخي اسلامي

 انواع جغرافيا: (تاريخي، نجومي، رياضي، انساني، سياسي، اقتصادي)

 نقش و اهميت جغرافيا در تاريخ

 

جغرافيانگاري مسلمانان

 تاريخچه جغرافيانگاري

 مكاتب جغرافيانگاري

 انواع جغرافيانگاري: (عمومي، محلي، فتوح، خراج، سفرنامه‏ها، معجم‏ها، فرهنگ‏نامه‏ها، نقشه‏نگاري‏ها و ...

 

آشنايي با مناطق و ايالات مهم قلمرو اسلامي


 

حجاز

جبال

عراق

جزيره

شامات

خراسان


 

 

شيعه در جهان اسلام

 كشورهايي كه شيعه در آن در اكثريت است: ايران، عراق، لبنان، بحرين، يمن

 كشورهايي كه شيعه در آن در اقليت‏اند: هند، افغانستان، پاكستان، عربستان، كويت، سوريه، تركيه، مصر، عمان و مراكز شيعه نشين.

 شيعه در جهان غير اسلام (اروپا، آمريكا، آفريقا، آسياي دور و اقيانوسيه

منابع:


 

1.آثار البلاد و اخبار العباد (محمد مراد)

2.احسن التقاسيم (مقدسي)

3.الاعلاق النفيسه (ابن رسته)

4.البلدان (يعقوبي)

5.المسالك (ابن خرداذبه)

6.المسالك و الممالك (اصطخري)

7.تاريخچه جغرافيا در تمدن اسلامي، تقويم البلدان (ابوالفداء)

8.جغرافياي تاريخي سرزمين‏هاي خلافت شرقي (لسترنج)

9.جغرافياي حافظ ابرو، جغرافياي كشورهاي اسلامي (قره‏چانلو)

10.حدود العالم (ناشناخته)

11.صورة الارض (ابن حوقل)

12.فتوح البلدان (بلاذري)

13.كتاب البلدان (ابن فقيه)

14.مراصد الاطلاع (صفي الدين بغدادي)

15.معجم البلدان (حموي)

16.معجم معالم الجغرافيه (غيث بلادي)

17.نزهة القلوب (مستوفي)

18.نزهة المشتاق (شريف ادريسي)

19.جغرافياي كشورهاي اسلامي ج 1 (قره‏چانلو)

20.براي كليات و مناطق غرب جغرافياي تاريخي سرزمين‏هاي خلافت شرقي (لسترنج)

21.براي مناطق شرق، جامعه‏شناسي شيعيان ايران (زير نظر تقي زاده داوري)

22.شيعه در هند (اطهر رضوي)

23.شيعه در مصر از عصر امام علي عليه‏السلام تا امام خميني (ترجمه مختاري)

24.شيعيان تانزانيا ديروز و امروز (عرب احمدي)

25.جغرافياي تاريخي و انساني شيعه در جهان اسلام (جعفريان)


 

 

 

كليات تاريخ تمدن اسلامي

 

تعداد واحد : 2

نوع واحد : نظري

پيش‌نياز : ندارد

هدف : شناخت كيفيت و زمينه‏هاي شكل‏گيري تمدن‏ها و تمدن اسلامي، تأثير متقابل اسلام و ايران در تمدن اسلامي، علل ركود تمدن اسلامي و راه تجديد حيات آن

 

سرفصل درس:

مفاهيم: تعريف لغوي و اصطلاحي تمدن، فرهنگ، نسبت ميان فرهنگ و تمدن، تعامل و تقابل فرهنگي

 

عوامل پيدايش و شكوفايي تمدن: (جغرافيا، نژاد، دين، ثروت و...)

 

عوامل پيدايش و شكوفايي فرهنگ و تمدن اسلامي:

 نقش تمدن‏هاي گذشته

 نقش قرآن، سنت و آموزه‏هاي ديني

 

مظاهر تمدن اسلامي (علوم ـ فنون ـ تشكيلات)

 

عوامل انحطاط

 عوامل انحطاط تمدن‏ها

 عوامل انحطاط تمدن اسلامي (عوامل داخلي و عوامل خارجي)

 

تأثير تمدن اسلامي بر تمدن غرب

 راه‏هاي انتقال و تأثير

 علوم و فنون انتقال يافته

 ميزان تأثير

 

احياي تمدن اسلامي

 زمينه‏ها و عوامل

 راه‏ها و روش‏ها

 

منابع:


 

1.انقلاب تكاملي اسلام (جلال الدين فارسي)

2.تاريخ بغداد (خطيب بغدادي)

3.تاريخ پيشرفت‏هاي علمي و فرهنگي بشر (يونسكو)

4.تاريخ تشكيلات دولت‏هاي اسلامي، تاريخ تمدن اسلام (جرجي زيدان)

5.تاريخ تمدن (ويل‏دورانت)

6.تاريخ دمشق (ابن عساكر)

7.تمدن اسلام و عرب (گوستاولوبون)

8.تمدن اسلامي در قرن چهارم هجري (آدام‏متز)

9.حضارة العرب (رافعي)

10.خدمات متقابل ايران و اسلام (شهيد مطهري)

11.درس‏هاي تاريخ (ويل دورانت)

12.سني ملوك الارض و الانبياء (حمزه اصفهاني)

13.سير تمدن (رالف‏لينتون)

14.طبقات الاطباء و الحكماء (ابن جلجل ترجمه محمد كاظم امام)

15.كارنامه اسلام (زرين‏كوب)

16.مقدمه (ابن خلدون)

17.وفيات الاعيان (ابن خلكان)

18.اسلام و تمدن اسلامي (آندره ميكل، ترجمه فروغي)

19.ريشه‏هاي ضعف و عقب افتادگي مسلمين (سميح عاطف الزين)

20.علم و تمدن در اسلام (حسين نصر)

21.پويايي فرهنگ و تمدن اسلامي (ولايتي)

22.تاريخ تمدن اسلام (جرجي زيدان)

23.تاريخ و فرهنگ (مجتبي مينوي)

24.تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي (قرباني)

25.تاريخ تمدن اسلامي (ميان محمد شريف)


 

 

مستشرقان و تاريخ اسلام

 

تعداد واحد : 2

نوع واحد : نظري

پيش‌نياز : ندارد

هدف : بررسي پديده استشراق و مكاتب آن و مهم‏ترين شبهات خاورشناسان در باره تاريخ اسلام

 

سرفصل درس:

كليات

 مفاهيم: شرق‏شناسي، مستشرق، استشراق، شرق، غرب و ...

 انگيزه‏ها و اهداف مستشرقان (سياسي، ديني ـ تبشيري، استعماري، علمي ـ فرهنگي)

 محورهاي فعاليت مستشرقان (ترجمه، تصحيح، تأليف)

 

سير تاريخي مطالعات مستشرقان در حوزه تاريخ اسلام

 

موضوعات مورد مطالعه مستشرقان (در محورهاي ترجمه، تصحيح، تأليف)

 عصر جاهلي

 سيره نبوي صلي‏الله‏عليه‏و‏آله

 تاريخ تشيع

 تاريخ خلافت (تا سقوط عثماني)

 تاريخ تمدن

 تاريخ كشورهاي اسلامي و ...

 بررسي و نقد آثار مستشرقان (گلدزيهر، ولها وزن، لامنس، برناردلويس، آربري، مكدرموت، مارلونگ و...)

 

مراكز علمي و نشريات تاريخي مستشرقان

نتايج و تأثيرات مطالعات مستشرقان بر مطالعات تاريخي مسلمانان

نقد مباني مطالعات تاريخي مستشرقان

 

منابع:

1.اسلام از دريچه چشم مسيحيان، الاستشراق (دائرة المعارف بستاني)

2.الاستشراق و المستشرقون (نجيب العقيقي)

3.المستشرقون (عبدالرحمان بدوي)

4.دائره‏المعارف اسلام (چاپ اروپا مدخل تاريخ شرق اسلامي)

5.فرهنگ كامل خاورشناسان، نقد آثار خاورشناسان، موسوعة المستشرقين، بدوي؛ قراءة جديد في تاريخ الاستشراق (عبدالرحيم حسن)

6.الاستشراق (ادوارد سعيد)

7.مطالعات اسلامي در غرب (الويري)

8.الدراسات العربيه و الاسلاميه في آلمانيا في القرن العشرين؛ المستشرقون و مصادر التشريع، (النشمي)

 

 

همايش و كارورزي

 

تعداد واحد : 1

نوع واحد : نظري

پيش‌نياز : ندارد

هدف : كسب مهارت‏هاي لازم در انجام پژوهش‏هاي تاريخي و ارايه نتايج آن

 

سرفصل درس:

در اين درس هر يك از دانشجويان با راهنمايي اساتيد راهنما، اقدام به نگارش مقاله‏اي با رعايت اصول، ضوابط و قواعد نگارش با تكيه بر منابع اصلي و روش معتبر خواهند كرد. برخي از محورهاي قابل توجه براي همايش و كارورزي به شرح زير است:

1. نظريات سياسي و اجتماعي متفكران بزرگ اسلامي (ماوردي، باقلاني، غزالي، جويني،بيروني، فارابي، ابن‏سينا، خواجه نصير و...)

2. نقد متون درسي حوزه تاريخ

3. معرفي و نقد كتب معاصران در حوزه تاريخ

4. بررسي پديده‏هاي مهم تاريخي

5. بررسي و نقد مكاتب تاريخ‏نگاري

6. معرفي منابع و متون كلاسيك

7. معرفي و نقد شرق‏شناسان و آثار آنها در حوزه تاريخ

8. معرفي نقش شيعه در تمدن اسلامي

9. معرفي نقش هر يك از ائمه عليهم‏السلام در تمدن اسلامي

و صدها موضوع ريز و درشت ديگر

 

 

عربي معاصر

 

تعداد واحد : 2

نوع واحد : نظري ـ عملي

پيش‌نياز : متون تخصصي عربي

هدف : ايجاد توان بهره‏گيري از متون تاريخي عربي معاصر

سرفصل درس:

قرائت متون تاريخي منتخب:

 


 

اثر الفرس السياسي في العصر العباسي الاول (علي عبدالرحمان)،

اسواق العرب (سعيد افغاني)،

الادب في ظل التشيع (عبدالله نعمه)،

الاسلاميات (طه حسين)،

الامام السجاد جهاد وامجاد (حاج حسن حسين)،

الانتفاضات الشيعية عبر التاريخ (هاشم معروف حسني)،

الانصار و الرسول(ص) (ابراهيم بيضون)،

الدولة العربية في اسبانيا(ابراهيم بيضون)،

السنة قبل التدوين (محمد عجاج خطيب)،

الشيعة في الميزان (مغنيه)،

المسلمون في اسبانيا (دوزي)،

المغول في التاريخ (صياد)،

المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام (جوادعلي)،

المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام (جوادعلي)،

الملائح النبوية في الادب العربي (زكي مبارك)،

اهل البيت (ع) في المكتبة العربيه (سيد عبدالعزيز طباطبايي)،

تاريخ البحرية الاسلاميه في مصر و بلاد الشام (عبدالعزيز سالم)،

تاريخ الدولة الفاطميه (حسن ابراهيم حسن)،

تاريخ الشعوب الاسلاميه (بروكلمان)،

تاريخ يهود الخزر (سهيل زكار)،

دراسات التاريخ و بحوث في التاريخ و الاسلام (جعفر مرتضي عاملي)

دراسات في العصور العباسية المتأخره (عبدالعزيز الدوري)،

دراسات في انساب قبائل اليمن (احمدحسين شرف‏الدين)،

شخصيات قلقة في الاسلام (عبدالرحمان بدوي)،

قبيلة قريش و اثرها في الحياة العربية قبل الاسلام (خضير عباس الجميلي)،

محاضرات تاريخ الامم الاسلاميه (محمد خضري‏بك)،

ملامح التيارات في القرن الاول الهجري (ابراهيم بيضون)،

منشأ الفكر الفلسفي في الاسلام (النشار). 

روش تحقيق پيشرفته

 

تعداد واحد : 2

نوع واحد : نظري ـ عملي

پيش‌نياز : روش تحقيق عمومي

هدف : آشنايي با روش‏هاي مختلف پژوهش تاريخي و كيفيت بهره‏برداري از منابع

 

سرفصل درس:

مفاهيم:

 تحقيق، روش تحقيق، روش تحقيق در تاريخ

 

انواع روش تحقيق (استدلالي، قياسي، استقرايي)

 

ابزار و منابع تحقيق تاريخي:

 نوشتاري (كتاب‏ها، سكه‏ها، كتيبه‏ها، اسناد تاريخي)

 غير نوشتاري (بناها، منابع صوتي (تصويري، منابع شفاهي)

 

نقد منابع (تبيين و شيوه‏ها)

 الف. نوشتاري (نقد سند، نقد متن)

 ب. غير نوشتاري

 

ويژگي‏ها و مشكلات موضوعات در تحقيقات تاريخي

 

منابع:

روش تحقيق (خواجه‏نوري)

روش تحقيق مفهومي در متون اسلامي (ق. حسين‏نژاد)

مقدمه‏اي بر روش تحقيق در علوم اجتماعي (بهروز نبوي)

مقدمه‏اي بر شناخت اسناد تاريخي (جهانگير قائم‏مقامي)

منابع ابن خلدون (ترجمه پروين گنابادي)

 

زبان انگليسي (1)

 

تعداد واحد : 2

نوع واحد : نظري ـ عملي

پيش‌نياز : ندارد

هدف : آموزش پايه‏اي مهارت‏هاي چهارگانه با تكيه بر متن‏خواني، نگارش و آشنايي با مهارت ترجمه

 

سرفصل درس:

آموزش پايه‏اي مهارت‏هاي چهارگانه زبان انگليسي

(با تكيه بر متن‏خواني، نگارش و آشنايي با مهارت ترجمه بر اساس مدل سوم برنامه جامع زبان انگليسي مركز تخصصي تاريخ حوزه علميه قم به شرح زير):

زمان‏ها

(حال ساده، حال استمراري، حال كامل، گذشته ساده، حال استمراري، حال كامل، آينده ساده،To be going to ، آينده استمراري، معرفي ساختار جملات اسنادي)

 جملات دو فعلي و چند فعلي و نحوه به كارگيري افعال در انواع مختلف اين جملات

 ساختار جملات مجهول و نحوه تبديل ساختار هر يك از زمان‏ها ي معلوم به مجهول

 ضمائر (فاعلي، مفعولي، ملكي و انعكاسي و صفات ملكي)

 قيود (حلت و مقدار)

 قواعد فونتيك و تلفظ كلمات

 

 به كارگيري كليه موارد فوق با عنايت به:

 تمرين‏هايي با استفاده از جملات و متون تاريخي در قالب تمرين و تكاليف مستمر در اشكالي مانند Writing از فارسي به انگليسي

 تمرين‏هاي ناظر بر استفاده از متون تاريخي ساده و برگزاري مستمر امتحانات سريع (Quiz) چهارگزينه‏اي

 آشنايي مقدماتي با متون تخصصي تاريخ در راستاي انطباق مباحث آموزش داده شده با متون تخصصي به منظور تثبيت مباحث تدريس شده
در ذهن دانش‏پژوهان و تفهيم اين مسأله كه مياحث پيش‏گفته انتزاعي نبوده و به هنگام استفاده از متون كارآمد و مفيد هستند.

 

 

زبان انگليسي (2)

 

تعداد واحد : 2

نوع واحد : نظري ـ عملي

پيش‌نياز : زبان انگليسي 1

هدف : آموزش پايه‏اي مهارت‏هاي چهارگانه با تكيه بر متن‏خواني، نگارش و آشنايي با مهارت

 

سرفصل درس:

پيگيري آموزش پايه‏اي مهارت‏هاي چهارگانه زبان انگليسي

(با تكيه بر متن‏خواني، نگارش و آشنايي با مهارت ترجمه بر اساس مدل سوم برنامه جامع زبان انگليسي مركز تخصصي تاريخ حوزه علميه قم به شرح زير):

 حرف تعريف(definite) و نكره(indefinite articles) و كاربرد آن

 صفات برابري، برتر و برترين و معرفي كاربرد و نحوه ساخت آن‏ها

 انواع نقل قول مستقيم و غير مستقيم و معرفي كاربرد و نحوه تبديل نقل قول مستقيم به غير مستقيم و بالعكس

 كلمات پرسشي (مفاهيم، كاربرد، نحوه به كارگيري)

 موصولات (مفاهيم، كاربرد، نحوه به كارگيري)

 انواع ساختارهاي شرطي

 اسم مصدر (Gerund) و كاربرد آن

 قيود (قيد حالت، تناوب و تكرار، افعال قيدناپذير، قيد تأكيد و ...)

 جملات سببي (معلوم و مجهول) و كاربردهاي آن

 شكل گذشته افعال كمكي

 ترتيب صفات در زبان انگليسي

 سؤالات پرسشي ضميمه

 افعال چند كلمه‏اي جدايي‏پذير و جدايي‏ناپذير

 حروف اضافه (مفاهيم، قواعد و كاربرد)

 كلمات ربط (مفاهيم، كاربردها)

 مصدر معلوم و مجهول

 كاربردهاي:

 I wish

 prefer،had betttr ،would rather

 too،either ،neither ،so

 both،not only ...but also ،either...or ،neither...nor

 such a/ an، such ، so ، enough ،too

 

 به كارگيري كليه موارد فوق با عنايت به:

 تمرين‏هايي با استفاده از جملات و متون تاريخي در قالب تمرين و تكاليف مستمر در اشكالي مانند Writing از فارسي به انگليسي

 تمرين‏هاي ناظر بر استفاده از متون تاريخي ساده و برگزاري مستمر امتحانات سريع (Quiz) چهارگزينه‏اي

 آشنايي مقدماتي با متون تخصصي تاريخ در راستاي انطباق مباحث آموزش داده شده با متون تخصصي به منظور تثبيت مباحث تدريس شده در ذهن دانش‏پژوهان و تفهيم اين مسأله كه مياحث پيش‏گفته انتزاعي نبوده و به هنگام استفاده از متون كارآمد و مفيد هستند.

 

 

 

 
 
 
Powered by DorsaPortal